NOWE WŁADZE POLSKIEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO

W niedzielę, 17 października, 250 delegatów spotkało się w auli ONZ Wyższej Szkoły prof. Koźluka, aby wybrać nowe władze Polskiego Związku Gimnastycznego. Wyborom towarzyszyły emocje na długo przed zebraniem delegatów. W internecie trwała swego rodzaju wojna wyborcza. Nie zawsze fair, chociaż fair play jest symbolem czystej rywalizacji. 

W szranki wyborcze na fotel prezesa związku stanęło 4 kandydatów. Leszek Blanik, Zbigniew Pelc, Elwir Świętochowski i Mariusz Wiliński. Leszek Blanik i Elwir Świętochowski przedstawili obszerne prezentacje programowe, wspierając się wizualizacją na ekranie telebimu. Zbigniew Pelc podstawił się delegatom, ale ostatecznie wycofał się z rywalizacji. Mariusz Wiliński w krótkim wystąpieniu przypomniał, że swój program wyborczy zamieścił w internecie.

Głosowanie przeprowadzone przy pomocy elektroniki przyniosło następujące rozstrzygnięcie: Leszek Blanik 53% głosów, Mariusz Wiliński 36%, a Elwir Świętochowski 11% głosów. LESZEK BLANIK PREZESEM POLSKIEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO!

Następnie delegaci wybrali Zarząd PZG. Z każdej dyscypliny gimnastycznej (gimnastyka sportowa kobiet, gimnastyka sportowa mężczyzn, gimnastyka artystyczna, akrobatyka sportowa i trampolina) do Zarządu wybrano dwie osoby. Vice prezesami zostali: Małgorzata Solarz-Kulbicka (GSK), Adriana Szymańska (GA), Adam Czizmowski (GSM), Marek Starczyński (TRA) i Jan Wieteska (AS). Pozostali członkowie Zarządu to: Dariusz Laszuk, Bogusława Śrutwa, Aleksandra Woźniak, Adam Antoszczyk, Andrzej Kochanowicz. Cała jedenastka to nowi członkowie Zarządu. Nowi ludzie – nowe zarządzanie!

Reprezentacja Warszawy we władzach PZG to: Viceprezesi Adriana Szymańska i Jan Wieteska, Członek Zarządu Aleksandra Woźniak. Judith Zubrzycka została sekretarzem Komisji Rewizyjnej, Yrina Degtyarova członkiem tej Komisji, a Beata Rybak weszła w skład Komisji Dyscyplinarnej.

O kolejnych działaniach Zarządu będę informował internautów na bieżąco.

Jan Wieteska

WALNE ZGROMADZENIE PZG – TRUDNE PYTANIA

17 października wybierzemy nowe władze Polskiego Związku Gimnastycznego. Czy będą one zdolne odpowiedzieć na poniższe pytania. Odpowiedzi tylko z pozoru są łatwe:

1. Czy mamy szanse na skonstruowanie programu na miarę naszych potrzeb, czy może tylko na miarę naszych możliwości?

2. Czy stać nas na zbudowanie logistycznych i organizacyjnych mechanizmów sprzyjających rozwojowi sportów gimnastycznych?

3. Czy integracja całego środowiska może być siłą napędową dyscypliny, czy raczej będzie osłabiać samodzielność poszczególnych sportów gimnastycznych?

4. Czy stać nas na budowanie rozwoju sportów gimnastycznych na zasadzie „stożka”. Na dole masowość, na topie profesjonalny wyczyn?

5. Czy jest możliwe utworzenie prawdziwych, a nie iluzorycznych Ośrodków Sportowych w poszczególnych sportach gimnastycznych?

6. Czy „zauważymy” Gimnastykę dla Wszystkich, która już została wpisana do struktur FIG. Czy powinniśmy zainteresować się nowymi światowymi trendami dotyczącymi aktywności fizycznej, a zbliżonymi do sportów gimnastycznych? (parkour, kalistenika…)

7. Czy powinniśmy, w znacznie większym stopniu, „zarazić” sportami gimnastycznymi struktury samorządowe?

8. Czy mamy argumenty, aby przekonać różnorakie środki przekazu, że warto popularyzować sporty gimnastyczne?

9. Czy dyscyplina potrzebuje wsparcia naukowego w różnych aspektach działania? Np. psychologii, nowatorskich metod treningowych, biomechaniki, inżyniernii sportu…

10. Czy potrzebne są nam spektakularne przedsięwzięcia? Czy Mistrzostwa Polski w poszczególnych sportach gimnastycznych powinny być wydarzeniem sportowym, czy imprezą organizowaną „z biegu”?

11. Jak możemy zwiększyć naszą aktywność na forum międzynarodowym?

12. Czy warto zainteresować się rozszerzeniem programu olimpijskiego o kolejne konkurencje gimnastyczne: akrobatykę i synchrony w trampolinie…?

13. Czy w obliczu powtarzających się skandali wychowawczych na świecie, powinniśmy wprowadzić swoisty „Kodeks trenera” dla próby regulacji procesów pedagogicznych i wychowawczych i zależności trener – zawodnik (zawodniczka)?

14. Czy potrzebne są nam wzorce postępowania?

15. Czy powinniśmy skorzystać z doświadczeń i specjalistów z zagranicy? Pytań jest znacznie więcej. Pozostańmy na 15-stu.

To trzeci i ostatni tekst przed Walnym Zgromadzeniem PZG.

Jan Wieteska

WYBIERAMY WŁADZE POLSKIEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO

17 października w Warszawie, w prywatnej wyższej uczelni mieszczącej się przy ulicy Bobrowieckiej, będziemy wybierali nowe władze Polskiego Związku Gimnastycznego.

Dawno nie było takich emocji związanych z wyborami władz tego Związku.  Na liście uczestników Zgromadzenia jest 333 delegatów. Szczególne i skomplikowane zapisy statutu Związku powodują, że to zebranie sprawozdawczo-wyborcze będzie bodaj najliczniejszym ze wszystkich polskich związków sportowych.

Ilu delegatów weźmie udział w tym wydarzeniu w rzeczywistości? Oby jak najwięcej, bo wybieramy nowe władze z nadzieją poprawy stanu polskich sportów gimnastycznych. Warto więc wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu!

Prezes Związku!

Prezes Związku kieruje pracami Zarządu, reprezentuje Związek na zewnątrz. Nie jest tajemnicą, że w szranki wyborcze staje 4 kandydatów. Wymieniam ich nazwiska w kolejności alfabetycznej i na tym poprzestanę, żeby nie budzić jakichkolwiek domysłów: Leszek Blanik, Zbigniew Pelc, Elwir Świętochowski, Mariusz Wiliński.

Zarząd Związku!

Zarząd będzie realizował program rozwoju sportów gimnastycznych. Program z pewnością będzie określał cele sportowe i zadania promocyjne. Nie wnikam w szczegóły. Program obejmie wielowarstwowe zadania obejmujące wszystkie dyscypliny gimnastyczne, określi możliwości i potrzebne środki finansowe, określi sposoby realizacji zadań. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie.

Ale żeby Zarząd mógł prawidłowo działać powinien przyjąć kilka ważnych zasad:

Trudno wyobrazić sobie dobre działanie w źle ułożonym kolektywie. Zarząd to swoisty team, dobrze rozumiejący się zespół. To warunek niezbędny. Powszechnie znana zasada mówi: Interes ogółu jest ponad interesem jednostki. Jeśli tak, to interes Związku musi być ponad interesem każdego z członków Zarządu. To ważne, aby nie myliła się kolejność. Zarząd pracuje intensywnie i stale. Każdy z członków Zarządu wnosi do jego prac swoje doświadczenie, intelekt, swoją aktywność. Nie ma członków Zarządu „z doskoku”. Trzeba mieć czas na bycie członkiem Zarządu. Wybór do składu Zarządu to jedynie środek do sukcesu.

Członek Zarządu jest odpowiedzialny za realizację określonych zadań programowych. Moim zdaniem nie tylko zajmuje się określoną dyscypliną gimnastyczną, ale także wskazanym problemem merytorycznym. A jest tych problemów wiele: działalność gospodarcza, promocja, procesy szkoleniowe, regulacje sędziowskie, badania naukowe, współpraca międzynarodowa i inne. Pracujemy nad integracją środowiska, Nie jesteśmy unią oddzielnych związków, jesteśmy jednym związkiem sportowym. Sukces w każdej dyscyplinie gimnastycznej: w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn, w gimnastyce artystycznej, w skokach na trampolinie i ścieżce, w akrobatyce sportowej będzie sukcesem Polskiego Związku Gimnastycznego.

A Prezes? Prezes jest przede wszystkim kierownikiem tych wszystkich procesów, a nade wszystko jest szefem nie tylko Zarządu, ale szefem całego Związku!!!

Jan Wieteska

Zmarł Zbigniew Pacelt – olimpijczyk, trener, działacz

Ta wiadomość była niespodziewana i nagła. 4 października zmarł Zbigniew Pacelt, prezes Unii Sportowej Warszawy i Mazowsza, z którym od lat jako WMZSG ściśle współpracowaliśmy. Urodził się 26 sierpnia 1951 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tu zaczął swoją karierę sportową. Był jednym z najlepszych polskich pływaków, mając na swym koncie kilkanaście rekordów krajowych. Zaś największe sukcesy odnosił jako pięcioboista nowoczesny. Był dwukrotnym drużynowym Mistrzem Świata. Reprezentował Polskę na trzech kolejnych igrzyskach olimpijskich w Meksyku – 1968 r., Monachium – 1972 r. i Montrealu – 1976 r.

Jako trener prowadził m.in. polską drużynę w pięcioboju nowoczesnym. A na igrzyskach w Barcelonie w 1992 r. jego podopieczni zdobyli dwa złote medale. Był działaczem sportowym, m.in. wiceprezesem Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego i członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od 2005 r. przez trzy kolejne kadencje był posłem na Sejm z rodzinnego Ostrowca Świętokrzyskiego, z ramienia Platformy Obywatelskiej. W latach 2007-2008 był wiceministrem sportu i turystyki.

Zasłużony Mistrz Sportu, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim OOP. W 2017 roku został uhonorowany medalem Kalos Kagathos za wybitne osiągnięcia w sporcie i życiu zawodowym.

W 2009 roku został Honorowym Obywatelem Ostrowca Świętokrzyskiego.

Cześć Jego pamięci

Przyjaciele

z Warszawsko-Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych

Foto: Autorstwa Zorro2212 – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27527779

POLSKIE SPORTY GIMNASTYCZNE PRZED WIELKIM WYZWANIEM

17 października wybierzemy nowe władze Polskiego Związku Gimnastycznego. Po wydłużonej, ze względu na pandemię koronawirusa, kadencji czas na nowe rozdanie. Polskie sporty gimnastyczne od dłuższego czasu nie mogą pochwalić znaczącymi sukcesami na ważnych światowych czy europejskich zawodach. Na Igrzyska Olimpijskie w Tokio i Rio de Janeiro wysłaliśmy po jednej zawodniczce. Nie ma medali z Mistrzostw Świata i Europy. W hierarchii dyscyplin sportowych gimnastyka umieszczana jest w ostatnim koszyku.

Czas na zmiany. Zmiany na lepsze? Stawiam znak zapytania, bo zadanie, które stoi przed nowymi władzami Związku i przed całym środowiskiem nie jest proste. Jak określić cele do zrealizowania? 

Po pierwsze cel sportowy. Kolejne Igrzyska Olimpijskie stanowią etapy programu sportowego. Paryż za trzy lata, Los Angeles za lat 7 i dalej Brisbane. W międzyczasie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchary Świata, Igrzyska Europejskie. Wszystko jest ważne. Na co i kiedy nas stać? Po drugie popularyzacja sportów gimnastycznych. Polacy biegają, jeżdżą  na rowerach, ale czy ćwiczą gimnastykę? Nie, jeszcze nie. Czy jest możliwe zbudowanie „piramidy”, na dole masowość, na górze wyczyn? Każdy z tych celów można rozpisać na kilkadziesiąt zadań. Nie tylko można, ale trzeba. Nam wszystkim potrzebna jest twórcza atmosfera, aura rozbudzenia możliwości, wiary w ludzi i ich umiejętności.  

Wielkie wyzwanie przed nowym prezesem Związku, przed nowym Zarządem, przed całym środowiskiem.

W następnym tekście będzie o Zarządzie.

Jan Wieteska

MISTRZOSTWA EUROPY W PESARO – ZAZNACZAMY NASZĄ OBECNOŚĆ!

Mistrzostwa Europy w Pesaro (Włochy) w akrobatyce sportowej jak zwykle przyniosły wielkie emocje, radości i rozczarowania. Tradycyjnie na Mistrzostwach Europy rozdawane są medale nie tylko za tzw. kombinację czyli łącznie za układ statyczny, dynamiczny i finałowy kombinowany, ale walka toczy się o medale w poszczególnych układach, czyli statycznym i dynamicznym.

Wcześniej pisaliśmy o piątym miejscu Kamili Bryśkiewicz i Izy Krasuskiej (UKS Targówek) w układzie statycznym. To świetny wynik i tylko należy żałować, że dziewczyny nie mogły startować w układzie dynamicznym, w którym czują się równie mocne. Jednak wcześniej odniesiona kontuzja Kamili nie pozwoliła na pełny start. Ale nie tylko one pokazały, że polska akrobatyka daje o sobie znać na europejskiej arenie. Oto w konkurencji juniorskich trójek, także w układzie statycznym na piątym miejscu klasuje się trójka z Sokoła Kraków: Nikola Bezwińska, Daria Kowalczyk i Kalina Piolch. Juniorska para mieszana Lena Lech i Szymon Ratajczak (AS Zielona Góra) zajmuje miejsce 7 w wieloboju i 8 w układzie statycznym. Przyjmijmy takie założenie, że jest to dobry zaczyn do coraz lepszej pozycji polskiej akrobatyki w rywalizacji międzynarodowej. Z tej mąki będzie chleb!

W Mistrzostwach dominowały trzy kraje: Rosja tradycyjnie, Izrael to od kilku lat rosnąca siła światowej akrobatyki i Portugalia, która postawiła na akrobatykę prawie tak mocno jak na… piłkę nożną! Ze względu na mnogość konkurencji, a co za tym idzie mnogość wręczanych medali, nie będziemy opisywać rywalizacji w poszczególnych konkurencjach, układach i kategoriach wiekowych, ale przedstawmy generalia.

Oto w finałach wielobojowych juniorów i seniorów medale złote podzieliły między siebie trzy wyżej wymienione nacje. Rosja zdobyła 5 tytułów, Izrael 4, a Portugalia 1. Te same kraje zdominowały złoty łup w układach dynamicznych i statycznych, pozwalając na dołączenie do złotego grona tylko Ukrainie.

Nie możemy jednak odmówić sobie zwrócenia uwagi na wielką rywalizację w seniorskich dwójkach mieszanych. Nasi dobrzy znajomi z ostatniego turnieju „Warsa i Sawy”, którzy pokazali w Warszawie wielkie widowisko, także wspaniale wypadli w Pesaro. Niemiecka para Pia Schuetze i Daniel Blintsov znów oczarowali w układzie statycznym zdobywając srebro, choć po eliminacjach prowadzili. Jednak w finale minimalnie ulegli parze rosyjskiej Viktorii Aksenovej i Kiriłovi Startsevovi. 

Druga rewelacyjna para, którą podziwialiśmy w Warszawie, Razuya Seyidli i Aghasif Rahimov z Azerbejdżanu, przepięknie ćwiczyła w układzie dynamicznym i wywalczyła srebro. W wieloboju tym razem lepsi byli Azerowie zdobywając srebrny medal. Niemcy zakończyli rywalizację z brązem. Niepokonani byli Rosjanie. Noty świadczą o niezwykle wyrównanym poziomie w tej walce. Para rosyjska otrzymała notę 86.880, Azerowie 86.470, a Niemcy 86.420.  

Na 12. Puchar „Warsa i Sawy” trzeba koniecznie zaprosić ich wszystkich!

JW. 

DZIĘKUJEMY!

W dniu 29 września br. zakończyliśmy naszą działalność w Warszawsko-Mazowieckim Związku Sportów Gimnastycznych. Za nami 12 lat pracy w środowisku sportów gimnastycznych. Aż nie chce się wierzyć, że tak szybko to minęło.

Dla nas było to bardzo interesujące doświadczenie. Pełne pasji, sportowych emocji, satysfakcji i radości. Dzięki tej pracy zdobyliśmy rozległą wiedzę o sportach gimnastycznych. Dyscyplinie trudnej, wymagającej szczególnych predyspozycji. Jednocześnie pięknej i posiadającej swoisty magnetyzm. Poznaliśmy wielu niezwykłych ludzi, zaangażowanych pasjonatów, wspaniałych trenerów, wychowawców i nauczycieli dzieci i młodzieży.

Mamy nadzieję, że przez te 12 lat wnieśliśmy do środowiska siebie, a nasze propozycje i projekty znajdowały zrozumienie i akceptację. Dziś dziękujemy wszystkim, z którymi przyszło nam pracować:
– Członkom Zarządu, z którymi pracowaliśmy niemal na co dzień,

– Trenerom, działaczom, sędziom, współpracownikom,

– Klubom zrzeszonym w Związku,

– Zawodniczkom i zawodnikom, za ich sportowe zaangażowanie i sukcesy.
Jednocześnie dziękujemy rodzicom, którzy na co dzień wspierają swoje dzieci uprawiające sporty gimnastyczne. 12-letnia praca na rzecz rozwoju sportów gimnastycznych to dla nas ogromna przyjemność i satysfakcja.

Dziękujemy!

Janek Wieteska i Jurek Rutkowski

Sukces polskich akrobatek!

Na rozgrywanych we Włoszech, w Pesaro, Mistrzostwach Europy w Akrobatyce Sportowej seniorska dwójka kobieca z UKS Targówek, Kamila Bryśkiewicz i Izabela Krasuska zajęły piąte miejsce w układzie statycznym.

Wygrała para z Portugalii, srebro dla dziewczyn z Rosji, a brąz wzięły zawodniczki z Izraela. W finałowej szóstce Polki wyprzedziły dwójkę niemiecką.

Przypomnijmy, że Kamila Bryśkiewicz odniosła bolesną kontuzję na treningu, tuż przed startem w warszawskim turnieju „Warsa i Sawy”. Kontuzja Kamili nie pozwoliła dziewczynom wystartować w Warszawie. Udało się wyleczyć uraz na tyle, żeby wystartować w Pesaro jedynie w układzie statycznym. Kamila i Izabela pokazały wielki hart ducha i ogromną waleczność. 5 miejsce w Europie to duży sukces. Gratulujemy. 

Dodajmy, że w Mistrzostwach Europy przyznawane są medale za każdy układ, czyli statykę i dynamikę a także za wielobój. 

O mistrzostwach, które trwają do 3 października  opowiemy po ich zakończeniu.

JW 

Zdjęcie: @simoneferraroph dla European Gymnastics


WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienia dla trenerów, sędziów i działaczy WMZSG

W dniu 17 września br. w Klubie Olimpijczyka Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i medali trenerom, sędziom i działaczom Warszawsko-Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych. Wyróżnionych zostało 24 osoby.

1. Odznakę „Zasłużony dla Sportu” przyznaną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymali:

 • Jolanta Górska
 • Piotr Kulbicki
 • Irina Lortkipanidze
 • Grzegorz Napiórkowski
 • Adriana Szymańska
 • Katarzyna Zabierowska

Odznaczenia wręczała Pani Marta Szulińska, zastępca Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie.

2.  Odznakę „Za Zasługi dla Warszawy” przyznaną przez Radę m.st. Warszawy otrzymali:

 • Ewa Kaczorowska
 • Krzysztof Kosiński
 • Robert Kowalski
 • Andrzej Kuteraś
 • Wiesława Milewska
 • Joanna Paterek
 • Krystyna Piwowarczyk
 • Aleksandra Woźniak

Odznaczenia wręczał Vice Przewodniczący Rady Warszawy, Pan Sławomir Potapowicz, przy udziale Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta, Pana Janusza Samela

3. Odznakę Szkolnego Związku Sportowego „Za zasługi w wychowaniu sportowym młodzieży szkolnej” przyznaną przez Zarząd SZS otrzymali:

 • Michał Bałaga
 • Inga Buczyńska
 • Roman Gruszkiewicz
 • Grażyna Markiewicz
 • Beata Rybak

Odznaczenia wręczał Prezes Zarządu Mazowieckiego SZS, Pan Jan Dorosiewicz.

4. Medale 100-lecia PKOl otrzymali:

 • Jerzy Rutkowski
 • Krzysztof Stanisławiak
 • Kazimierz Sternik
 • Elwir Świętochowski
 • Jan Wieteska 

Medale wręczał Prezes PKOl, Pan Andrzej Kraśnicki

Każdy z wręczających pogratulował wyróżnionym osobom, życząc im sukcesów w dalszej

pracy w sporcie. Na uroczystości obecni byli także: poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Tomaszewski, zastępca Przewodniczącego sejmowej Komisji Sportu i Kultury Fizycznej oraz Mariusz Wiliński pełniący obowiązki prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego. Pan poseł złożył serdeczne gratulacje odznaczonym osobom i podkreślił symbolikę miejsca, w którym odbywała się uroczystość. Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, trochę żartem, trochę serio, pozwolił sobie zauważyć, że Pan poseł, będąc zastępcą przewodniczącego sejmowej Komisji Sportu, sprawuje swoisty nadzór nad pracą PKOl. Ripostując poseł Tadeusz Tomaszewski, trochę żartem, trochę serio, zauważył, że będąc przewodniczącym Komisji współpracy z Olimpijczykami w PKOl jest w swoisty sposób nadzorowany przez Prezesa Kraśnickiego!

Taki swobodny nastrój udzielił się wszystkim obecnym w Klubie Olimpijczyka. Na koniec

były zdjęcia, kawa, herbata i rozmowy… A, jeszcze jedno, uroczystość prowadził świetnie Paweł Zięba.

JW.

SPRAWOZDANIE SPORTOWE WARSZAWSKO MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW GIMNASTYCZNYCH GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA 2017-2020

SPRAWOZDANIE SPORTOWE ZA KADENCJĘ 2017-2020 W AKROBATYCE SPORTOWEJ, SKOKACH NA TRAMPOLINIE I SKOKACH NA ŚCIEŻCE

Uwaga: należy podkreślić, że ta część sprawozdania obejmuje trzy dyscypliny gimnastyczne: akrobatykę sportową, skoki na trampolinie i skoki na ścieżce. W okresie 2017-2020 obowiązywała zasada traktowania tych trzech dyscyplin łącznie. Instytut Sportu prowadził łączną punktację za akrobatykę, trampolinę i ścieżkę. Dlatego poniższe tabele przedstawiają zdobycze punktowe wg powyższej zasady.

 • Współzawodnictwo w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
 1. Załączona tabela prezentuje ilości punktów zdobyte przez poszczególne kluby zrzeszone w WMZSG, w rozbiciu na poszczególne lata kadencji.
 2. Łączna klasyfikacja za WOM, za okres kadencji przedstawia się następująco:
 3. UMAKS                                          – 789 pkt
 4. UKS PM Syrena                            – 546 
 5. UTS „Akro-bad”                            – 506
 6. UKS Targówek                              – 334
 7. DKS Targówek                             – 255
 8. MAKS Ursynów                            – 152
 9. UKS SP 220                                   – 150
 10. KS Gazela                                     – 119

Pozostałe kluby zdobyły poniżej 100 punktów. Łącznie, w trakcie kadencji, punktowało 19 klubów.

 1. Co roku startowało w ramach WOM 13- 18  klubów. Należy też podkreślić systematycznie wzrastającą ilość startujących zawodników, z niewielką obniżką w roku 2020, ze względu na pandemię koronawirusa.
 2. W każdym roku do rywalizacji przystępowały nowe kluby, co rokuje dobre prognozy na przyszłość.
 • Współzawodnictwo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego.
 1. Tabela prezentuje ilości punktów zdobyte przez poszczególne kluby zrzeszone w WMZSG, w rozbiciu na poszczególne lata kadencji.
 2. Łączna klasyfikacja za SSM, za okres kadencji przedstawia się następująco:
 3. UTS Akro-bad                              – 290,24 punktów
 4. UKS PM Syrena                          – 256,10
 5. UKS Targówek                             – 239,17 
 6. UMAKS SP 26                               – 209,66
 7. UKS SP 220                                  – 121,00

Pozostałe kluby zdobyły poniżej 100 punktów. Łącznie w trakcie kadencji punktowało 13 klubów.

 1. Łączna ilość punktów zdobyta w trakcie kadencji to 1 312,91 punktów. To klasuje nas w czołówce województw w Polsce. Prezentujemy wysoki poziom sportowy dający znaczące zdobycze punktowe i medalowe. 
 2. Co roku akrobatyka, trampolina i skoki na ścieżce przynoszą nam medale w rywalizacji ogólnopolskiej. 33 złote medale, 28 srebrnych i 28 brązowych potwierdzają wysoki poziom naszych zawodników. Regularnie zdobywamy tytuły Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych. Załączona tabela pokazuje osiągnięcia medalowe w poszczególnych latach kadencji.
 3. Należy podkreślić dobrą, fachową pracę naszych trenerów, w wiodących klubach. Obiecująco także wygląda praca szkoleniowa w nowych klubach, co może przynieść sukcesy w przyszłości.

Należy jednak zauważyć, że kluby prowadzące działalność w akrobatyce sportowej, trampolinie i ścieżce z reguły pracują w trudnych warunkach treningowych. Zdecydowana większość klubów nie dysponuje wyłącznością na użytkowanie hali czy sali gimnastycznej. Każdorazowe rozkładanie sprzętu utrudnia prowadzenie pracy treningowej. Wniosek o utworzenie Ośrodka Gimnastycznego jest zasadny, ale z pewnością do jego spełnienia potrzebny byłby określony zbiór warunków. Dla dalszego rozwoju sportów gimnastycznych potrzebne jest uzupełnianie sprzętowe, a także nowe kadry trenerskie. Tym bardziej więc należy podkreślić wartość osiąganych wyników sportowych w rywalizacji w ramach systemu sportu młodzieżowego.

Należy zauważyć, że zainteresowanie sportami gimnastycznymi jest coraz większe, sporty gimnastyczne są co raz bardziej popularne.

Opr. Krzysztof Kosiński

Trener koordynator

pdfjoiner-2

SPRAWOZDANIE I WYBORY – WMZSG

W dniu 29 września odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Delegatów Warszawsko-Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych. Ze względu na pandemię koronawirusa zebranie odbyło się z kilku miesięcznym opóźnieniem. Pierwotnie planowane było w miesiącu kwietniu. Delegaci klubów warszawskich i mazowieckich spotkali się w foyer hali „Arena” na Ursynowie aby podsumować 4-letnią pracę Związku.


1. Walne zebranie przyjęło sprawozdania finansowe i sportowe za rok 2020, a także za całą kadencję 2017-2020.

2. Walne zebranie udzieliło jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3. Prezes Jan Wieteska i Vice Prezes Jerzy Rutkowski, po dwunastu latach pracy w Związku postanowili przekazać władzę w Związku młodszym następcom. Panowie serdecznie podziękowali wszystkim, z którymi przyszło im przez te lata pracować. Podziękowanie skierowali do członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wszystkich klubów zrzeszonych w Związku, do wszystkich współpracowników.

4. Nowym Prezesem Związku został wybrany 43-letni Michał Bałaga, założyciel i Prezes klubu „Ajsedora”, zawodowy oficer Straży Pożarnej. Michał Bałaga był jedynym kandydatem na funkcję prezesa.

5. W skład nowego Zarządu wybrani zostali:

Ze środowiska akrobatyki sportowej: Andrzej Kuteraś, Wiesława Milewska, Joanna Paterek, Kazimierz Sternik.

Ze środowiska gimnastyki artystycznej: Beata Rybak, Julia Sekuła, Adriana Szymańska, Aleksandra Woźniak.

Ze środowiska trampoliny i skoków na ścieżce: Robert Kowalski, Krzysztof Kosiński.

Ze środowiska gimnastyki sportowej mężczyzn: Piotr Kulbicki.
Członek Zarządu ds. finansowych zaproponowany przez Prezesa: Gabriela Sierocińska-Dec.

6. Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie: Grażyna Markiewicz, Michalina Nicpoń, Judith Zubrzycka.

7. Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuują się na swoich pierwszych posiedzeniach w najbliższym czasie.

8. W pełnej emocji dyskusji odniesiono się do zbliżającego się Walnego Zgromadzenia Wyborczego Polskiego Związku Gimnastycznego, które będzie wybierało nowego Prezesa PZG. Zgromadzenie odbędzie się 17 października br. Ale o tym w specjalnym materiale za kilka dni!

9. Podstawowa informacja sprawozdawcza w odniesieniu do poszczególnych sportów gimnastycznych jest prezentowana w odrębnych tekstach na stronie Związku i na Facebooku.

10. Walne zebranie odbyte w dniu 29 września zamyka ważny okres w historii Związku. Okres w którym nastąpiła formalna integracja dyscyplin gimnastycznych poprzez ich zgromadzenie w jednym stowarzyszeniu, ale też praktyczna integracja całego środowiska sportów gimnastycznych w Warszawie i na Mazowszu. Lepiej się poznaliśmy, lepiej współpracowaliśmy, bardziej się rozumieliśmy. Czy osiągnęliśmy doskonałość? Nie!

Ale przecież wszystko przed nowym Zarządem. Życzymy nowemu Zarządowi wszystkiego najlepszego.

j.

Finały WOM – wyniki

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Warszawsko-Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych za kadencję 2017-2020

Zarząd WMZSG przypomina, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku za kadencję 2017-2020 odbędzie się w dniu 29 września br o godzinie 18.00 (pierwszy termin) i 18.15 (drugi termin) w hali „Arena” na Ursynowie przy ulicy Pileckiego 122. Pełny komplet materiałów sprawozdawczych kluby otrzymały odpowiednio wcześniej.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania przez dotychczasowego Prezesa.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3. Przyjęcie Porządku zebrania. 

4. Przyjęcie Regulaminu zebrania wraz z uchwałą o wyborze władz Związku.

5. Powołanie komisji:

 • Mandatowo-Skrutacyjnej
 • Wniosków i Uchwał

5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 w części finansowej i sportowej. 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wniosek dot. przyjęcia sprawozdania

7. Wystąpienie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia ważności zebrania.  

8. Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji 2017-2020 w części finansowej i sportowej.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wniosek dot. przyjęcia sprawozdania i udzielenia Zarządowi absolutorium.

10. Dyskusja 

11. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2020.

12. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za kadencję 2017-2020

13. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

14. Wystąpienie ustępującego Prezesa

15. Wybór nowego Prezesa Związku.

16. Wybory Zarządu.

17. Wybory Komisji Rewizyjnej.

18. Wystąpienie Komisji Wniosków i Uchwał. Przyjęcie uchwał przedstawionych przez Komisję.

19. Zakończenie obrad.

Prezes

Jan Wieteska

Wars i Sawa – galeria zdjęć

Wars i Sawa – wyniki

Wars i Sawa – galeria zdjęć cz. 1

„WARS & SAWA” na Wilanowie

Pałac Wilanowski w tle, a przed nim, jak na jego dziedzińcu, występy akrobatów. A wszystko to w hali Centrum Sportu na Wilanowie. Wielki baner z widokiem Pałacu, a przed nim akrobatyczna plansza. Oto sceneria zawodów o Puchar „Warsa i Sawy” w akrobatyce sportowej. 11 edycja tego turnieju odbyła się w dniach 10-12 września w królewskiej dzielnicy Wilanów.

Turniej był jedną z atrakcji „Dni Wilanowa”. Przed wilanowskim ratuszem miejsce zwane „plażą” zapełnione straganami, piaszczystym boiskiem na którym rozgrywano mecze piłki ręcznej czy siatkówki. Ale w hali przy szkole im. Stanisława Kostki Potockiego królowa akrobatyka! Trzy dni pięknych pokazów. Najmłodsi rywalizowali w kategorii 10-16 lat, starsi w kategoriach juniorskich i kategorii seniora.

Najpiękniej, najbardziej finezyjnie i emocjonująco było w rywalizacji par mieszanych. Vice mistrzowie świata, Daniel Blintsov i Pia Schutze pokazali w piątek układ-marzenie. Nadzwyczajne wyniesienia na jednej ręce, długo utrzymane podniesienia. Wszystko w nienagannej harmonii czyniło ten pokaz magicznym. Długie brawa i owacje były nagrodą za ten występ. Wydawało się, że nie znajdą naśladowców, tym czasem para z Azerbejdżanu, Aghasif Rahimov i Raziya Seyidli podjęła walkę. Statykę przegrali niewiele, a w sobotnich ćwiczeniach dynamicznych jeszcze mniej. O wszystkim decydował finałowy układ kombinowany w niedzielę. Ostatecznie wygrała para niemiecka, ale jedni i drudzy pokazali akrobatykę na światowym poziomie. Dla tej rywalizacji warto było przyjść do wilanowskiej hali.

W innych konkurencjach także było ciekawie. Azerbejdżan przywiózł bardzo mocna ekipę. Świetnie prezentowała się seniorska dwójka męska Abbaspv i Rafiyev. W ekipie niemieckiej poza vice mistrzami świata pięknie ćwiczyła dwójka męska w kategorii 13-19 lat, Albrecht Kretzschmar i Tobias Vitera, a także mieszana dwójka w najmłodszej kategorii 10-16, MInevsky i Drozd.

Ukraińcy jak zwykle znakomici, chociaż nie przyjechali najlepsi z nich, szykujący się w domu do Mistrzostw Europy. Z przyjemnością oglądaliśmy trójkę dziewczyn w kategorii 12-18 lat Polina Dorosh, Vladysłava Fomina i Daria Parkhomenko oraz dwójkę dziewczyn w kategorii senior, Belayeva i Tsiurupa. Polacy walczyli dzielnie. W dwójkach kobiet kat. 12-18 bardzo dobra para Nikola Kamińska z Mileną Lew z Rzeszowa, a w kat. 13-19 ładnie ćwiczyły Maja Kantor z Emilią Kantor z Katowic.

Jak zwykle świetnie zaprezentowały się dziewczyny z UKS Targówek w trójkach, Olga Budnicka, Zosia Kamińska i Oliwia Marek. W niższej kategorii mogliśmy obejrzeć dobre występy trójki z Sokolni Chorzów Grzyb, Kata, Śrutek. Klub z Ropczyc zaskoczył znakomitą formą trójki w kategorii 12-18 (Kamila Bizoń, Antonina Dłużen i Emilia Królikowska). Ich rywalizacja z Ukrainkami pozwala wiązać z tymi dziewczynami duże nadzieje na przyszłość. W dwójkach mieszanych w kategoriach juniorskich rywalizowały tylko polskie zespoły. Najlepsze okazały się pary: Lena Loch z Szymonem Ratajczakiem z Zielonej Góry i Maja Błocka z Michałem Szustakiem z UKS Targówek Warszawa.

Wśród gości turnieju byli zastępcy burmistrza Dzielnicy Wilanów Artur Buczyński i Bartosz Wiśniakowski, a także vice burmistrzowie z innych warszawskich dzielnic. Z Mokotowa Krzysztof Skolimowski, z Ursynowa Piotr Zalewski i Klaudiusz Ostrowski, z Ursusa Kazimierz Sternik. Obecny był także dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Janusz Samel i dyrektor Centrum Sportu na Wilanowie Agnieszka Borowa. Polski Związek Gimnastyczny reprezentowali Mariusz Wiliński pełniący obowiązki prezesa i Aneta Orłowska, sekretarz generalny Związku.

Pierwsze opinie zebrane na gorąco. Kluby niemieckie z Riesy i Hoyerswerdy zapewniły przyjazd na kolejne zawody „Warsa i Sawy”. Nina Blintsov była niemal zachwycona atmosferą i organizacją turnieju, goście z Azerbejdżanu, którzy przyjechali na nasz turniej po kilku latach nieobecności, zdecydowanie zapowiedzieli kolejny przyjazd, chwalili wygodę w hotelu i polską gościnność. Ekipa z Ukrainy jest naszym corocznym partnerem, więc przyjeżdżają do nas z ogromną ochotą. Tym razem nie było w ekipie naszego dobrego znajomego Jurija Goliaka, wybitnego trenera ukraińskich akrobatów, ale telefonicznie rozmawiał z nami niemal codziennie. Ekipa z francuskiego Lyonu obiecała przyjechać wraz z innymi klubami i być może z kadrą narodową Francji. Dwa teamy, które wypadły w ostatniej chwili z powodu kontuzji zawodników, Litwa i Hiszpania, w mailach zapowiadają udział w przyszłorocznym turnieju.

Nasi goście z polskich klubów gratulowali nam takiego turnieju. Chyba im się podobało! Wszystkim dziękujemy. Jaka więc przyszłość czeka „Warsa i Sawę”? Hala w Centrum Sportu na Wilanowie jest wręcz idealna do rozgrywania turnieju akrobatycznego. Bliskość widza i areny akrobatycznej, aranżacja hali, atmosfera stworzona przez gospodarzy i organizatorów sprzyja powodzeniu imprezy.

W innym miejscu zamieszczamy wyniki zawodów i galerię zdjęć.

Jan Wieteska.

11. edycja „Warsa i Sawy”

W dniach 10-12 września, w hali Wilanowskiego Centrum Sportu odbędzie się już jedenasta edycja międzynarodowego turnieju w akrobatyce sportowej. Trzy dni wielkich emocji sportowych. Puchar „Warsa i Sawy” ma już swoje tradycje i stanowi ważne wydarzenie na sportowej mapie Warszawy.

Tym razem obok najlepszych akrobatów polskich wystąpią akrobaci z Ukrainy, Azerbajdżanu, Francji i Niemiec. Około dwustu zawodniczek i zawodników będzie rywalizować w czterech kategoriach wiekowych. Od kategorii 10-16 lat, poprzez 11-18 i 12-19, aż do kategorii seniorskiej powyżej lat 14.

Każdego dnia zawody startują o godzinie 10.00 i potrwają do godziny 18.00. Niedzielne finały rozpoczniemy także o 10.00. Planowane zakończenie finałów to godzina 15.00. W trakcie imprezy będzie obowiązywał reżim sanitarny. Publiczność zajmie 50% miejsc. Obowiązywać będą maseczki zakrywające usta i nos.

Hala Centrum Sportowego „Wilanów” ul. Wiertnicza 26.

Zapraszamy.

Komitet Organizacyjny zawodów.

Gimnastyka artystyczna w Tokio. Czarowny finał „artystek”

Trzęsienie ziemi w Rosji! Szok i niedowierzanie! Załamanie systemu! Złoto w gimnastyce artystycznej w olimpijskim finale miało być formalnością dla którejś z sióstr bliźniaczek Diny i Ariny Averiny. Tymczasem po niesamowitym finale wygrywa Linoy Ashram z Izraela. Od prawie czterech lat wszystkie najważniejsze zawody wygrywały siostry Averiny.

Gimnastyka artystyczna to w Rosji niemal narodowy sport. Wielkie pieniądze i ogromne wsparcie władz. Od roku 2000, od Igrzysk w Sydney, zawsze złoty medal stawał się łupem Rosjanek. Borsukowa, Kabajewa, dwukrotnie Kanajewa, Mamun. Wszystkie one pod okiem carycy gimnastyki artystycznej Iriny Viner były bezkonkurencyjne. Jedynie ich koleżanki z ekipy mogły im zabrać złoto. W Tokio nie dość, że Dina przegrała z Ashram, to Arina została wyprzedzona przez Białorusinkę Alinę Harnasko. Zamiast złota i srebra Rosjanki przywożą z Igrzysk tylko medal srebrny. Kończy się 20-letni okres dominacji Rosji w tej dyscyplinie sportu.

Nie dość na tym, także w konkursie zespołów mamy kolejną sensację. Rosjanki przegrywają z Bułgarią. Zespół z Bułgarii uzyskał najwyższe noty za oba finałowe ćwiczenia, zarówno za ćwiczenie z piłkami, jak i za ćwiczenie z obręczami i maczugami. Rosjanki, pięciokrotne mistrzynie olimpijskie, tym razem musiały zadowolić się tylko srebrem. To kolejna gorzka pigułka dla rosyjskiej gimnastyki artystycznej. Na miejscu trzecim Włoszki.

Dużo dalibyśmy, aby w olimpijskim finale zobaczyć Polkę. Udało się to w 2012 roku w Londynie. Joanna Mitrosz była na 9 miejscu. Ale póki co, na tym koniec. Mistrzynie Polski w rywalizacji ze światową czołówką zajmują dalekie miejsca. Ale przypomnijmy, że nasz juniorski zespół w ostatnich Mistrzostwach Europy był 8 w układzie ze wstążkami, a na Mistrzostwach Świata w 2019 roku zajął 5 lokatę. Może więc w Paryżu, za 3 lata będziemy mogli obejrzeć Polki w olimpijskiej rywalizacji!

JW.

A tu możecie obejrzeć Bułgarki w finałowym wykonaniu układu z 5 piłkami:

Szczegółowe wyniki finału wieloboju:

OG2020-_GRY_C73A_GRYW1AA-FNL-

I klasyfikacja medalowa w sportach gimnastycznych:

klasyfikacja-medalowa