Warszawsko-Mazowiecki Związek Sportów Gimnastycznych
ul. Żołny 56 a
02-815 Warszawa
email: biuro@gim-akro.waw.pl
NIP 521-36-33-312

REGON 015473014
KRS 0000357613

numer konta:

68103000190109853000428318