Warszawsko-Mazowiecki Związek Sportów Gimnastycznych

Prezes Jan Wieteska
Wiceprezes Jerzy Rutkowski
Wiceprezes Krzysztof Kosiński
Wiceprezes Elwir Świętochowski
Skarbnik Andrzej Kuteraś
Sekretarz Joanna Paterek
Członek Wiesława Milewska
Członek Robert Kowalski
Członek Piotr Kulbicki
Członek Beata Rybak
Członek Kazimierz Sternik
Członek Adriana Szymańska