Warszawsko-Mazowiecki Związek Sportów Gimnastycznych

Prezes Michał Bałaga
Wiceprezes Gabriela Sierocińska-Dec
Wiceprezes Krzysztof Kosiński
Wiceprezes Piotr Kulbicki
Skarbnik Wiesława Milewska
Sekretarz Joanna Paterek
Członek Beata Rybak
Członek Julia Sekuła
Członek Adriana Szymańska
Członek Aleksandra Woźniak
Członek Robert Kowalski
Członek Kazimierz Sternik