W dniu 23.04.2022 roku w Warszawie odbył się kurs szkoleniowy środowiska akrobatyki sportowej, weryfikujący uprawnienia sędziowskie na nowy cykl. Wykłady, a następnie część praktyczna, odbyły się na obiekcie sportowym klubu UTS Akro-bad Warszawa.

 Dzięki uprzejmości kadry trenerskiej i zawodników z klubów UTS Akro-bad i UKS Targówek Warszawa kursanci mogli szkolić swoje umiejętności sędziowskie i zdawać egzamin sędziując na żywo  występy zawodników z tych klubów. To ciekawe i obustronnie ważne doświadczenie, które pozwoliło sędziom dostrzec szczegóły i złożoność oceny artystyczności i wykonania, a zawodnikom sprawdzić swoje umiejętności przed zbliżającymi się zawodami, zwłaszcza tym, którzy na co dzień nie mają możliwości korzystania z profesjonalnej planszy. W kursie wzięło udział 29 osób z trzech województw. 

Kurs odbył się dzięki pomocy i przychylności Warszawsko Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych a prowadziły go sędziny Wiesława Milewska i Karolina Kamińska. Uczestników kursu odwiedził Vice Prezes Polskiego Związku Gimnastycznego ds. Akrobatyki  Jan Wieteska, który przywitał zgromadzonych oraz wyraził zadowolenie z tak licznej grupy uczestników, przy okazji życząc wszystkim zdającym powodzenia. O wynikach egzaminu poinformujemy wkrótce.

KK.