Uwaga: należy podkreślić, że ta część sprawozdania obejmuje trzy dyscypliny gimnastyczne: akrobatykę sportową, skoki na trampolinie i skoki na ścieżce. W okresie 2017-2020 obowiązywała zasada traktowania tych trzech dyscyplin łącznie. Instytut Sportu prowadził łączną punktację za akrobatykę, trampolinę i ścieżkę. Dlatego poniższe tabele przedstawiają zdobycze punktowe wg powyższej zasady.

 • Współzawodnictwo w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
 1. Załączona tabela prezentuje ilości punktów zdobyte przez poszczególne kluby zrzeszone w WMZSG, w rozbiciu na poszczególne lata kadencji.
 2. Łączna klasyfikacja za WOM, za okres kadencji przedstawia się następująco:
 3. UMAKS                                          – 789 pkt
 4. UKS PM Syrena                            – 546 
 5. UTS „Akro-bad”                            – 506
 6. UKS Targówek                              – 334
 7. DKS Targówek                             – 255
 8. MAKS Ursynów                            – 152
 9. UKS SP 220                                   – 150
 10. KS Gazela                                     – 119

Pozostałe kluby zdobyły poniżej 100 punktów. Łącznie, w trakcie kadencji, punktowało 19 klubów.

 1. Co roku startowało w ramach WOM 13- 18  klubów. Należy też podkreślić systematycznie wzrastającą ilość startujących zawodników, z niewielką obniżką w roku 2020, ze względu na pandemię koronawirusa.
 2. W każdym roku do rywalizacji przystępowały nowe kluby, co rokuje dobre prognozy na przyszłość.
 • Współzawodnictwo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego.
 1. Tabela prezentuje ilości punktów zdobyte przez poszczególne kluby zrzeszone w WMZSG, w rozbiciu na poszczególne lata kadencji.
 2. Łączna klasyfikacja za SSM, za okres kadencji przedstawia się następująco:
 3. UTS Akro-bad                              – 290,24 punktów
 4. UKS PM Syrena                          – 256,10
 5. UKS Targówek                             – 239,17 
 6. UMAKS SP 26                               – 209,66
 7. UKS SP 220                                  – 121,00

Pozostałe kluby zdobyły poniżej 100 punktów. Łącznie w trakcie kadencji punktowało 13 klubów.

 1. Łączna ilość punktów zdobyta w trakcie kadencji to 1 312,91 punktów. To klasuje nas w czołówce województw w Polsce. Prezentujemy wysoki poziom sportowy dający znaczące zdobycze punktowe i medalowe. 
 2. Co roku akrobatyka, trampolina i skoki na ścieżce przynoszą nam medale w rywalizacji ogólnopolskiej. 33 złote medale, 28 srebrnych i 28 brązowych potwierdzają wysoki poziom naszych zawodników. Regularnie zdobywamy tytuły Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych. Załączona tabela pokazuje osiągnięcia medalowe w poszczególnych latach kadencji.
 3. Należy podkreślić dobrą, fachową pracę naszych trenerów, w wiodących klubach. Obiecująco także wygląda praca szkoleniowa w nowych klubach, co może przynieść sukcesy w przyszłości.

Należy jednak zauważyć, że kluby prowadzące działalność w akrobatyce sportowej, trampolinie i ścieżce z reguły pracują w trudnych warunkach treningowych. Zdecydowana większość klubów nie dysponuje wyłącznością na użytkowanie hali czy sali gimnastycznej. Każdorazowe rozkładanie sprzętu utrudnia prowadzenie pracy treningowej. Wniosek o utworzenie Ośrodka Gimnastycznego jest zasadny, ale z pewnością do jego spełnienia potrzebny byłby określony zbiór warunków. Dla dalszego rozwoju sportów gimnastycznych potrzebne jest uzupełnianie sprzętowe, a także nowe kadry trenerskie. Tym bardziej więc należy podkreślić wartość osiąganych wyników sportowych w rywalizacji w ramach systemu sportu młodzieżowego.

Należy zauważyć, że zainteresowanie sportami gimnastycznymi jest coraz większe, sporty gimnastyczne są co raz bardziej popularne.

Opr. Krzysztof Kosiński

Trener koordynator

pdfjoiner-2