W dniu 29 września odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Delegatów Warszawsko-Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych. Ze względu na pandemię koronawirusa zebranie odbyło się z kilku miesięcznym opóźnieniem. Pierwotnie planowane było w miesiącu kwietniu. Delegaci klubów warszawskich i mazowieckich spotkali się w foyer hali „Arena” na Ursynowie aby podsumować 4-letnią pracę Związku.


1. Walne zebranie przyjęło sprawozdania finansowe i sportowe za rok 2020, a także za całą kadencję 2017-2020.

2. Walne zebranie udzieliło jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3. Prezes Jan Wieteska i Vice Prezes Jerzy Rutkowski, po dwunastu latach pracy w Związku postanowili przekazać władzę w Związku młodszym następcom. Panowie serdecznie podziękowali wszystkim, z którymi przyszło im przez te lata pracować. Podziękowanie skierowali do członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wszystkich klubów zrzeszonych w Związku, do wszystkich współpracowników.

4. Nowym Prezesem Związku został wybrany 43-letni Michał Bałaga, założyciel i Prezes klubu „Ajsedora”, zawodowy oficer Straży Pożarnej. Michał Bałaga był jedynym kandydatem na funkcję prezesa.

5. W skład nowego Zarządu wybrani zostali:

Ze środowiska akrobatyki sportowej: Andrzej Kuteraś, Wiesława Milewska, Joanna Paterek, Kazimierz Sternik.

Ze środowiska gimnastyki artystycznej: Beata Rybak, Julia Sekuła, Adriana Szymańska, Aleksandra Woźniak.

Ze środowiska trampoliny i skoków na ścieżce: Robert Kowalski, Krzysztof Kosiński.

Ze środowiska gimnastyki sportowej mężczyzn: Piotr Kulbicki.
Członek Zarządu ds. finansowych zaproponowany przez Prezesa: Gabriela Sierocińska-Dec.

6. Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie: Grażyna Markiewicz, Michalina Nicpoń, Judith Zubrzycka.

7. Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuują się na swoich pierwszych posiedzeniach w najbliższym czasie.

8. W pełnej emocji dyskusji odniesiono się do zbliżającego się Walnego Zgromadzenia Wyborczego Polskiego Związku Gimnastycznego, które będzie wybierało nowego Prezesa PZG. Zgromadzenie odbędzie się 17 października br. Ale o tym w specjalnym materiale za kilka dni!

9. Podstawowa informacja sprawozdawcza w odniesieniu do poszczególnych sportów gimnastycznych jest prezentowana w odrębnych tekstach na stronie Związku i na Facebooku.

10. Walne zebranie odbyte w dniu 29 września zamyka ważny okres w historii Związku. Okres w którym nastąpiła formalna integracja dyscyplin gimnastycznych poprzez ich zgromadzenie w jednym stowarzyszeniu, ale też praktyczna integracja całego środowiska sportów gimnastycznych w Warszawie i na Mazowszu. Lepiej się poznaliśmy, lepiej współpracowaliśmy, bardziej się rozumieliśmy. Czy osiągnęliśmy doskonałość? Nie!

Ale przecież wszystko przed nowym Zarządem. Życzymy nowemu Zarządowi wszystkiego najlepszego.

j.