Walne zebranie sprawozdawcze WMZSG , które odbyło się w dniu 18 kwietnia  przyjęło sprawozdanie Zarządu za rok 2018 i udzieliło Zarządowi absolutorium.

Zebranie podjęło uchwały dotyczące działalności Związku w najbliższym okresie.

Zebranie przyjęło uchwałę programową , która określiła zadania dotyczące rozwoju i popularyzacji wszystkich dyscyplin gimnastycznych na terenie Warszawy i Mazowsza, między innymi poprzez rozwój kontaktów ze szkołami, realizację zawodów międzynarodowych, prowadzenie strony internetowej i Facebooka.

Zebranie uznało za potrzebne uaktualnienie statutu Związku oraz wprowadzenie nowego logo Związku.

Ponadto zebranie przyjęło uchwałę, w której zwraca się do Polskiego Związku Gimnastycznego o wprowadzenie zmian w statucie PZG, zaktualizowanie przepisów dot. zmian barw klubowych oraz zaktualizowanie programu działania PZG w zakresie rozwoju dyscyplin gimnastycznych.

Uchwały zamieszczamy na stronie internetowej WMZSG.

Zarząd WMZSG.