Zarząd WMZSG na swoim posiedzeniu (online) odbytym w dniu 22 kwietnia  dokonał zmian w swoim składzie.


Zarząd przyjął rezygnację Ewy Kaczorowskiej z funkcji członka Zarządu  i dokooptował do składu Zarządu Wiesławę Milewską. 
Wiesława jest międzynarodową sędziną akrobatyki sportowej, członkiem Komitetu Technicznego Akrobatyki w FIG.
Ponadto Zarząd powołał na funkcję sekretarza Joannę Paterek, w miejsce Aleksandry Wożniak, która wcześniej złożyła 
rezygnację z tej funkcji.


 Jan Wieteska