Wyróżnienia dla trenerów, sędziów i działaczy WMZSG

W dniu 17 września br. w Klubie Olimpijczyka Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i medali trenerom, sędziom i działaczom Warszawsko-Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych. Wyróżnionych zostało 24 osoby.

1. Odznakę „Zasłużony dla Sportu” przyznaną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymali:

 • Jolanta Górska
 • Piotr Kulbicki
 • Irina Lortkipanidze
 • Grzegorz Napiórkowski
 • Adriana Szymańska
 • Katarzyna Zabierowska

Odznaczenia wręczała Pani Marta Szulińska, zastępca Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie.

2.  Odznakę „Za Zasługi dla Warszawy” przyznaną przez Radę m.st. Warszawy otrzymali:

 • Ewa Kaczorowska
 • Krzysztof Kosiński
 • Robert Kowalski
 • Andrzej Kuteraś
 • Wiesława Milewska
 • Joanna Paterek
 • Krystyna Piwowarczyk
 • Aleksandra Woźniak

Odznaczenia wręczał Vice Przewodniczący Rady Warszawy, Pan Sławomir Potapowicz, przy udziale Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta, Pana Janusza Samela

3. Odznakę Szkolnego Związku Sportowego „Za zasługi w wychowaniu sportowym młodzieży szkolnej” przyznaną przez Zarząd SZS otrzymali:

 • Michał Bałaga
 • Inga Buczyńska
 • Roman Gruszkiewicz
 • Grażyna Markiewicz
 • Beata Rybak

Odznaczenia wręczał Prezes Zarządu Mazowieckiego SZS, Pan Jan Dorosiewicz.

4. Medale 100-lecia PKOl otrzymali:

 • Jerzy Rutkowski
 • Krzysztof Stanisławiak
 • Kazimierz Sternik
 • Elwir Świętochowski
 • Jan Wieteska 

Medale wręczał Prezes PKOl, Pan Andrzej Kraśnicki

Każdy z wręczających pogratulował wyróżnionym osobom, życząc im sukcesów w dalszej

pracy w sporcie. Na uroczystości obecni byli także: poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Tomaszewski, zastępca Przewodniczącego sejmowej Komisji Sportu i Kultury Fizycznej oraz Mariusz Wiliński pełniący obowiązki prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego. Pan poseł złożył serdeczne gratulacje odznaczonym osobom i podkreślił symbolikę miejsca, w którym odbywała się uroczystość. Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, trochę żartem, trochę serio, pozwolił sobie zauważyć, że Pan poseł, będąc zastępcą przewodniczącego sejmowej Komisji Sportu, sprawuje swoisty nadzór nad pracą PKOl. Ripostując poseł Tadeusz Tomaszewski, trochę żartem, trochę serio, zauważył, że będąc przewodniczącym Komisji współpracy z Olimpijczykami w PKOl jest w swoisty sposób nadzorowany przez Prezesa Kraśnickiego!

Taki swobodny nastrój udzielił się wszystkim obecnym w Klubie Olimpijczyka. Na koniec

były zdjęcia, kawa, herbata i rozmowy… A, jeszcze jedno, uroczystość prowadził świetnie Paweł Zięba.

JW.