Mamy nadzwyczajny czas przerwy w sporcie. Pandemia spowodowała nagłą przerwę w organizacji zawodów czy treningów. Ale przecież nie będzie trwała wiecznie. Jednocześnie nadchodzi czas wakacji. Relaks tworzy dobrą atmosferę do refleksji. Może więc warto, właśnie teraz, porozmawiać o przyszłości sportów gimnastycznych.

🔸🔸🔸

Jakiś czas temu Ministerstwo Sportu umieściło gimnastykę w jednym z ostatnich koszyków w skali zainteresowania władz sportowych poszczególnymi dyscyplinami. To oznaczało, ni mniej, ni więcej, tylko traktowanie gimnastyki po macoszemu. 

Stanowisko władz jest następujące: nie ma wyników, nie ma pieniędzy! Co może zdecydować o lepszej sytuacji polskich sportów gimnastycznych? Sukces sportowy! Jednak, żeby był sukces sportowy muszą być pieniądze. Zamknięty krąg!

🔸🔸🔸

Rozważmy więc poszczególne elementy decydujące o powodzeniu:

1. Tradycja.

2. System selekcji.

3. Praca ze szkołami.

4. Proces szkoleniowy.

5. Kadra trenerska.

6. Masowość.

7. Współzawodnictwo dzieci i młodzieży.

8. Praca z kadrą, system stypendialny.

9. Sprzęt, obiekty, ośrodki.

10. Kontakty z zagranicą, rywalizacja międzynarodowa.

11. Opieka medyczna i psychologiczna.

12. Sponsorzy.

13. Promocja dyscypliny./ Mistrzostwa Polski!/

14. Publiczność, kibice, fani.

15. Współpraca z samorządem.

16. Telewizja, media.

17. Struktura władz. Biuro Zarządu

18. Pieniądze, pieniądze…

🔸🔸🔸

W jakim stopniu poszczególne elementy wpływają na rozwój sportów gimnastycznych? Czy wszystkie są równie ważne? Zapewne część z przedstawionych tez (elementów) wyda się niemożliwych do realizacji, wręcz utopijnych. Na jakich warunkach jest więc możliwe ich urealnienie? Jakie powiązania występują pomiędzy poszczególnymi tezami, czy istnieje ciąg logiczny i wzajemne przenikanie?

A nade wszystko; czy interesuje nas taka dyskusja, czy może lepiej, żeby każdy pilnował swojego „podwórka”!? I finalnie; czy sporty gimnastyczne zasługują na lepszą przyszłość?!

🔸🔸🔸

Uwaga! Pod nazwą „gimnastyka” zazwyczaj rozumiemy „gimnastykę sportową”. Nazwa „sporty gimnastyczne” wskazuje na równie ważne traktowanie gimnastyki artystycznej i trampoliny, które są dyscyplinami olimpijskimi, a także akrobatyki sportowej, która odważnie puka do olimpijskich wrót. Dlatego proponuję dyskusję dotyczącą wszystkich sportów gimnastycznych. 

W ślad za tym tekstem będziemy sukcesywnie publikowali teksty odnoszące się do poszczególnych w/w tez.

Jan Wieteska