Warszawsko-Mazowiecki Związek Sportów Gimnastycznych informuje, że Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, które wspiera nasz cykl pokazów- treningów w akrobatyce sportowej i gimnastyce artystycznej jest także inicjatorem bardzo wielu przedsięwzięć sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży mieszkających i przebywających na terenie Warszawy.

Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy wspiera współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzi akcje „Lato w mieście” i „Zima w mieście”, wspiera akcje charytatywne i podejmuje szereg innych przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców stolicy do uprawiania rekreacji sportowej.

Tylko w tegorocznej akcji „Lato w mieście” ponad 60 obiektów sportowych na terenie miasta uczestniczyło w organizacji różnorodnych przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży a także dorosłych.

Wszystkie szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy.