Ul.Jagiellońska 7

03-721 Warszawa

www.uksjagiellonka.com

Agnieszka Czerwińska

Członek Zarządu – Sekretarz UKS Jagiellonka

Tel. 502087744