„STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WARSZAWY” partner Związku w Turnieju „PRZYJACIÓŁ WARSZAWY” w gimnastyce artystycznej.

Jaki piękny zbieg okoliczności!!!  „Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy” partneruje turniejowi „Przyjaciół Warszawy” !!!

 Oto informacja o naszych niezwykłych przyjaciołach.  

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy jest organizacją charytatywną działającą od 1997 roku, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Powstało z inicjatywy grupy przyjaciół i znajomych mieszkających na terenie Warszawy, którym na sercu leżało dobro lokalnych społeczności. Jako organizacja pożytku publicznego podejmujemy i wspieramy działania, które mają na celu wszelki możliwy rozwój miasta stołecznego Warszawy i jego mieszkańców.

Zajmujemy się organizacją cyklicznych spotkań i imprez, w których dążymy do rozwoju świadomości społecznej Warszawiaków oraz wspólnot, poprzez kształtowanie stosunków międzyludzkich opartych o solidarność i życzliwość. Współdziałamy w każdym zakresie z organami administracji państwowej, samorządowej, a także z wieloma organizacjami pozarządowymi.

Stowarzyszenie organizuje od 2001 roku charytatywny Bal nazwany Balem Przyjaciół Warszawy. Dochód w całości przekazywany jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Dzięki temu we współpracy z dzielnicowymi Wydziałami Oświaty realizujemy swój autorski program finansowania nauki języków obcych dla dzieci rekomendowanych przez Władze Dzielnic.

Ufundowaliśmy już kilkaset stypendiów językowych na przestrzeni ostatnich lat. Coroczna Gala Charytatywna Balu Przyjaciół Warszawy cieszy się popularnością oraz na stałe wpisała się w kalendarz warszawskich imprez karnawałowych.

Kontynuując swój wkład w rozwój Stolicy z satysfakcją informujemy, że Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy realizuje kolejny autorski pomysł, czyli Festiwal Ambasad (Embassy Festival), 2.Edycja Festiwalu Ambasad odbędzie się w dniach 30-31 maja 2020 roku w Warszawie na Bulwarach Wiślanych, na placu wokół pomnika Warszawskiej Syrenki.

Wspólnie zapraszamy do oglądania zawodów 

w dniach 18-20 października w hali „Koło” przy ulicy Obozowej 60.

 Zapraszamy do śledzenia naszej działalności:

www.spwaw.org.pl                        https://www.facebook.com/SPWarszawy/