Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna wychodzi naprzeciw tym sportowcom, których dotknęła epidemia COVID-19. Światowe władze gimnastyki tworzą specjalny fundusz w wysokości 400 000 franków szwajcarskich przeznaczony na pomoc finansową dla sportowców, którym w okresie pandemii jest najtrudniej, ale także dla narodowych federacji w krajach, które dotknął najbardziej kryzys gospodarczy. Prezydent FIG Morinari Watanabe przedstawił tę inicjatywę nazywając ją cennym przykładem solidarności i przyjaźni w sporcie. Podczas wideokonferencji Komitetu Wykonawczego FIG Watanabe powiedział „we know how strong the spirit of solidarity is in Gymnastics. More than ever, it is by being united that we can overcome this crisis”.

FIG uważa, że właśnie teraz takie działania są najbardziej potrzebne. Pieniądze trafią do Fundacji FIG na rzecz solidarności. Fundacja ta, to wyspecjalizowany organ w zakresie pomocy finansowej udzielanej sportowcom. Ponadto FIG zapowiada gest w stosunku do wszystkich federacji zrzeszonych, zwalniając je z płacenia składek rocznych za rok 2020. To kwota około 120 000 CHF.

JW