Zarząd WMZSG przypomina, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku za kadencję 2017-2020 odbędzie się w dniu 29 września br o godzinie 18.00 (pierwszy termin) i 18.15 (drugi termin) w hali „Arena” na Ursynowie przy ulicy Pileckiego 122. Pełny komplet materiałów sprawozdawczych kluby otrzymały odpowiednio wcześniej.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania przez dotychczasowego Prezesa.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3. Przyjęcie Porządku zebrania. 

4. Przyjęcie Regulaminu zebrania wraz z uchwałą o wyborze władz Związku.

5. Powołanie komisji:

  • Mandatowo-Skrutacyjnej
  • Wniosków i Uchwał

5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 w części finansowej i sportowej. 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wniosek dot. przyjęcia sprawozdania

7. Wystąpienie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia ważności zebrania.  

8. Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji 2017-2020 w części finansowej i sportowej.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wniosek dot. przyjęcia sprawozdania i udzielenia Zarządowi absolutorium.

10. Dyskusja 

11. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2020.

12. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za kadencję 2017-2020

13. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

14. Wystąpienie ustępującego Prezesa

15. Wybór nowego Prezesa Związku.

16. Wybory Zarządu.

17. Wybory Komisji Rewizyjnej.

18. Wystąpienie Komisji Wniosków i Uchwał. Przyjęcie uchwał przedstawionych przez Komisję.

19. Zakończenie obrad.

Prezes

Jan Wieteska