.SELEKCJA W SPORTACH GIMNASTYCZNYCH

Selekcja, a dokładnie mówiąc to nabór i selekcja! Nabór to tworzenie dużych grup treningowych a selekcja to wybór spośród tych grup najlepszych indywidualności. Wybór tych, którzy rokują największe nadzieje na sportowy sukces.

Czy istnieje w naszej dyscyplinie dobry system selekcji?

Nabór powinien być poprzedzony odpowiednimi działaniami promocyjno- organizacyjnymi stosowanymi dla stworzenia klimatu dla dyscypliny.

Wśród przeróżnych form naboru ważny jest kontakt z nauczycielem wychowania fizycznego, obserwacja lokalnych zawodów dzieci i uczniów, prezentacja otwartych treningów, spotkania z czołowymi zawodnikami, spotkania z rodzicami, ogłoszenia z wykorzystaniem mediów społecznościowych i tym podobne. 

  W procesie naboru i selekcji trzeba pamiętać, że dla dziecka to ważny problem natury biologicznej, pedagogicznej, psychologicznej, także etycznej.

🔸🔸🔸

 Kogo szukamy w sportach gimnastycznych, jakie cechy czy wyznaczniki powinniśmy uwzględniać?

  1. Cechy ruchowe: pojętność ruchowa, harmonia ruchów, czucie mięśniowe, orientacja przestrzenna…
  2. Cechy somatyczne: parametry ciała , proporcje… 
  3. Cechy funkcjonalne: zdolność do wykonywania żmudnej pracy, zdolność adaptacji, zdolność szybkiej restytucji…
  4. Cechy psychiczne: odporność psychiczna, wola walki, koncentracja, motywacja, sportowa odwaga…

🔸🔸🔸

Selekcja może mieć charakter naturalny czyli opiera się głównie na zainteresowaniach zgłaszających się . Im więce,j tym większa szansa na wyłowienie talentów. Możemy to określić jako „teorię piramidy”. Trener może stosować selekcję intuicyjną opartą na swoim doświadczeniu. Finalnie możemy określić „model” do jakiego chcemy doprowadzić zawodnika, „model mistrzowski” . Mamy wtedy do czynienia z  selekcją kierowaną! 

Nie odkrywamy żadnych tajemnic. Wszystko powyższe jest znane. Idzie jednak o to, żeby było skuteczne.  Czasami wydaje się, że poszukujemy odpowiedzi na pytanie czy celem naszej działalności w zakresie pracy szkoleniowej jest wychowanie wielu czy nawet bardzo wielu „mistrzów kategorii młodzieżowych” czy jednego mistrza olimpijskiego?!

Jeśli chcemy budować  gimnastyczne tradycje w polskim sporcie, to czy tak postawione pytanie jest właściwe ?!

Jan Wieteska