Otrzymaliśmy od Państwa Gizeli i Konrada Zielińskich  materiał  dot. pierwszych lat istnienia Okręgowego Związku Akrobatyki. Warto przypomnieć nazwiska ludzi, którzy budowali działalność akrobatyki w Warszawie.

                        I Zebranie organizacyjne Okręgu Warszawskiego PZAS

                          Warszawa, Plac Dąbrowskiego 8,  15 marzec 1958

Wybrano : prezes OZAS   Jerzy Kopeć (żył 1925 –1996)

                   sekretarz   Józef Kloc (1934 – 2009)

                   skarbnik   Anna Wiśniowska

                   członkowie  Pilecka, Kaszuba

 

 

                   Zebranie OZAS, 7.03.1959

Jednogłośnie (za porozumieniem stron) prezesem OZAS wybrano Lechosława

Skorupskiego (żył 1933 – 1981)

 

 

                   Walny Zjazd Okręgu W-wa – Łódź – Kielce – Olsztyn – Białystok

                    W-wa, 7.04.1963

Wybrano: prezes   Lechosław Skorupski

                  vice prezes  Wanda Kasiuro (1920-2005) sprawy w Kieleckim

                  vice prezes  Lidia Gajecka, sprawy Łodzi

                  sprawy sędziowskie  Stanisława Grodzka (1934 – 1986)

                  klasyfikacja   Aleksandra Morzycka,  Gizela Zielińska

                  sprawy szkoleniowe  Bronisław Morzycki (1933 – 1997)

                  sekretarz Okręgu  Janina Kloc (1937 – 1993)

Od 17.02.1964 sprawy sędziowskie przejęła Maria Patynowska (nie żyje)

 

 

 

                   Walny Zjazd Okręgu, W-wa 8.01.1966

Wybrano : prezes  Stanisław Wojciechowski  (1914 – 1988)

                   1 vice prezes  Konrad Zieliński

                   2 vice prezes  Wanda Kasiuro

                   sekretarz  Janina Kloc

                   skarbnik  Mirosław Kowalski

                   przew. kolegium sędziów  Danuta Janczak

                   komisja sportowo-szkoleniowa  J.Kloc, K.Zieliński, B.Morzycki,

                          Jan Rutkowski (1920 – 1976), Ryszard Izert

Od 1966r. siedziba OZAS mieściła się przy ul.Rozbrat 26 oraz OZAS został zarejestrowany jako jednostka z osobowością prawną.

 

 

                                                        Na podstawie oryginalnych sprawozdań z zebrań

                                                        opracowała Gizela Zielińska