WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienia dla trenerów, sędziów i działaczy WMZSG

W dniu 17 września br. w Klubie Olimpijczyka Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i medali trenerom, sędziom i działaczom Warszawsko-Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych. Wyróżnionych zostało 24 osoby.

1. Odznakę „Zasłużony dla Sportu” przyznaną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymali:

 • Jolanta Górska
 • Piotr Kulbicki
 • Irina Lortkipanidze
 • Grzegorz Napiórkowski
 • Adriana Szymańska
 • Katarzyna Zabierowska

Odznaczenia wręczała Pani Marta Szulińska, zastępca Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie.

2.  Odznakę „Za Zasługi dla Warszawy” przyznaną przez Radę m.st. Warszawy otrzymali:

 • Ewa Kaczorowska
 • Krzysztof Kosiński
 • Robert Kowalski
 • Andrzej Kuteraś
 • Wiesława Milewska
 • Joanna Paterek
 • Krystyna Piwowarczyk
 • Aleksandra Woźniak

Odznaczenia wręczał Vice Przewodniczący Rady Warszawy, Pan Sławomir Potapowicz, przy udziale Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta, Pana Janusza Samela

3. Odznakę Szkolnego Związku Sportowego „Za zasługi w wychowaniu sportowym młodzieży szkolnej” przyznaną przez Zarząd SZS otrzymali:

 • Michał Bałaga
 • Inga Buczyńska
 • Roman Gruszkiewicz
 • Grażyna Markiewicz
 • Beata Rybak

Odznaczenia wręczał Prezes Zarządu Mazowieckiego SZS, Pan Jan Dorosiewicz.

4. Medale 100-lecia PKOl otrzymali:

 • Jerzy Rutkowski
 • Krzysztof Stanisławiak
 • Kazimierz Sternik
 • Elwir Świętochowski
 • Jan Wieteska 

Medale wręczał Prezes PKOl, Pan Andrzej Kraśnicki

Każdy z wręczających pogratulował wyróżnionym osobom, życząc im sukcesów w dalszej

pracy w sporcie. Na uroczystości obecni byli także: poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Tomaszewski, zastępca Przewodniczącego sejmowej Komisji Sportu i Kultury Fizycznej oraz Mariusz Wiliński pełniący obowiązki prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego. Pan poseł złożył serdeczne gratulacje odznaczonym osobom i podkreślił symbolikę miejsca, w którym odbywała się uroczystość. Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, trochę żartem, trochę serio, pozwolił sobie zauważyć, że Pan poseł, będąc zastępcą przewodniczącego sejmowej Komisji Sportu, sprawuje swoisty nadzór nad pracą PKOl. Ripostując poseł Tadeusz Tomaszewski, trochę żartem, trochę serio, zauważył, że będąc przewodniczącym Komisji współpracy z Olimpijczykami w PKOl jest w swoisty sposób nadzorowany przez Prezesa Kraśnickiego!

Taki swobodny nastrój udzielił się wszystkim obecnym w Klubie Olimpijczyka. Na koniec

były zdjęcia, kawa, herbata i rozmowy… A, jeszcze jedno, uroczystość prowadził świetnie Paweł Zięba.

JW.

SPRAWOZDANIE SPORTOWE WARSZAWSKO MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW GIMNASTYCZNYCH GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA 2017-2020

SPRAWOZDANIE SPORTOWE ZA KADENCJĘ 2017-2020 W AKROBATYCE SPORTOWEJ, SKOKACH NA TRAMPOLINIE I SKOKACH NA ŚCIEŻCE

Uwaga: należy podkreślić, że ta część sprawozdania obejmuje trzy dyscypliny gimnastyczne: akrobatykę sportową, skoki na trampolinie i skoki na ścieżce. W okresie 2017-2020 obowiązywała zasada traktowania tych trzech dyscyplin łącznie. Instytut Sportu prowadził łączną punktację za akrobatykę, trampolinę i ścieżkę. Dlatego poniższe tabele przedstawiają zdobycze punktowe wg powyższej zasady.

 • Współzawodnictwo w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
 1. Załączona tabela prezentuje ilości punktów zdobyte przez poszczególne kluby zrzeszone w WMZSG, w rozbiciu na poszczególne lata kadencji.
 2. Łączna klasyfikacja za WOM, za okres kadencji przedstawia się następująco:
 3. UMAKS                                          – 789 pkt
 4. UKS PM Syrena                            – 546 
 5. UTS „Akro-bad”                            – 506
 6. UKS Targówek                              – 334
 7. DKS Targówek                             – 255
 8. MAKS Ursynów                            – 152
 9. UKS SP 220                                   – 150
 10. KS Gazela                                     – 119

Pozostałe kluby zdobyły poniżej 100 punktów. Łącznie, w trakcie kadencji, punktowało 19 klubów.

 1. Co roku startowało w ramach WOM 13- 18  klubów. Należy też podkreślić systematycznie wzrastającą ilość startujących zawodników, z niewielką obniżką w roku 2020, ze względu na pandemię koronawirusa.
 2. W każdym roku do rywalizacji przystępowały nowe kluby, co rokuje dobre prognozy na przyszłość.
 • Współzawodnictwo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego.
 1. Tabela prezentuje ilości punktów zdobyte przez poszczególne kluby zrzeszone w WMZSG, w rozbiciu na poszczególne lata kadencji.
 2. Łączna klasyfikacja za SSM, za okres kadencji przedstawia się następująco:
 3. UTS Akro-bad                              – 290,24 punktów
 4. UKS PM Syrena                          – 256,10
 5. UKS Targówek                             – 239,17 
 6. UMAKS SP 26                               – 209,66
 7. UKS SP 220                                  – 121,00

Pozostałe kluby zdobyły poniżej 100 punktów. Łącznie w trakcie kadencji punktowało 13 klubów.

 1. Łączna ilość punktów zdobyta w trakcie kadencji to 1 312,91 punktów. To klasuje nas w czołówce województw w Polsce. Prezentujemy wysoki poziom sportowy dający znaczące zdobycze punktowe i medalowe. 
 2. Co roku akrobatyka, trampolina i skoki na ścieżce przynoszą nam medale w rywalizacji ogólnopolskiej. 33 złote medale, 28 srebrnych i 28 brązowych potwierdzają wysoki poziom naszych zawodników. Regularnie zdobywamy tytuły Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych. Załączona tabela pokazuje osiągnięcia medalowe w poszczególnych latach kadencji.
 3. Należy podkreślić dobrą, fachową pracę naszych trenerów, w wiodących klubach. Obiecująco także wygląda praca szkoleniowa w nowych klubach, co może przynieść sukcesy w przyszłości.

Należy jednak zauważyć, że kluby prowadzące działalność w akrobatyce sportowej, trampolinie i ścieżce z reguły pracują w trudnych warunkach treningowych. Zdecydowana większość klubów nie dysponuje wyłącznością na użytkowanie hali czy sali gimnastycznej. Każdorazowe rozkładanie sprzętu utrudnia prowadzenie pracy treningowej. Wniosek o utworzenie Ośrodka Gimnastycznego jest zasadny, ale z pewnością do jego spełnienia potrzebny byłby określony zbiór warunków. Dla dalszego rozwoju sportów gimnastycznych potrzebne jest uzupełnianie sprzętowe, a także nowe kadry trenerskie. Tym bardziej więc należy podkreślić wartość osiąganych wyników sportowych w rywalizacji w ramach systemu sportu młodzieżowego.

Należy zauważyć, że zainteresowanie sportami gimnastycznymi jest coraz większe, sporty gimnastyczne są co raz bardziej popularne.

Opr. Krzysztof Kosiński

Trener koordynator

pdfjoiner-2

SPRAWOZDANIE I WYBORY – WMZSG

W dniu 29 września odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Delegatów Warszawsko-Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych. Ze względu na pandemię koronawirusa zebranie odbyło się z kilku miesięcznym opóźnieniem. Pierwotnie planowane było w miesiącu kwietniu. Delegaci klubów warszawskich i mazowieckich spotkali się w foyer hali „Arena” na Ursynowie aby podsumować 4-letnią pracę Związku.


1. Walne zebranie przyjęło sprawozdania finansowe i sportowe za rok 2020, a także za całą kadencję 2017-2020.

2. Walne zebranie udzieliło jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3. Prezes Jan Wieteska i Vice Prezes Jerzy Rutkowski, po dwunastu latach pracy w Związku postanowili przekazać władzę w Związku młodszym następcom. Panowie serdecznie podziękowali wszystkim, z którymi przyszło im przez te lata pracować. Podziękowanie skierowali do członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wszystkich klubów zrzeszonych w Związku, do wszystkich współpracowników.

4. Nowym Prezesem Związku został wybrany 43-letni Michał Bałaga, założyciel i Prezes klubu „Ajsedora”, zawodowy oficer Straży Pożarnej. Michał Bałaga był jedynym kandydatem na funkcję prezesa.

5. W skład nowego Zarządu wybrani zostali:

Ze środowiska akrobatyki sportowej: Andrzej Kuteraś, Wiesława Milewska, Joanna Paterek, Kazimierz Sternik.

Ze środowiska gimnastyki artystycznej: Beata Rybak, Julia Sekuła, Adriana Szymańska, Aleksandra Woźniak.

Ze środowiska trampoliny i skoków na ścieżce: Robert Kowalski, Krzysztof Kosiński.

Ze środowiska gimnastyki sportowej mężczyzn: Piotr Kulbicki.
Członek Zarządu ds. finansowych zaproponowany przez Prezesa: Gabriela Sierocińska-Dec.

6. Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie: Grażyna Markiewicz, Michalina Nicpoń, Judith Zubrzycka.

7. Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuują się na swoich pierwszych posiedzeniach w najbliższym czasie.

8. W pełnej emocji dyskusji odniesiono się do zbliżającego się Walnego Zgromadzenia Wyborczego Polskiego Związku Gimnastycznego, które będzie wybierało nowego Prezesa PZG. Zgromadzenie odbędzie się 17 października br. Ale o tym w specjalnym materiale za kilka dni!

9. Podstawowa informacja sprawozdawcza w odniesieniu do poszczególnych sportów gimnastycznych jest prezentowana w odrębnych tekstach na stronie Związku i na Facebooku.

10. Walne zebranie odbyte w dniu 29 września zamyka ważny okres w historii Związku. Okres w którym nastąpiła formalna integracja dyscyplin gimnastycznych poprzez ich zgromadzenie w jednym stowarzyszeniu, ale też praktyczna integracja całego środowiska sportów gimnastycznych w Warszawie i na Mazowszu. Lepiej się poznaliśmy, lepiej współpracowaliśmy, bardziej się rozumieliśmy. Czy osiągnęliśmy doskonałość? Nie!

Ale przecież wszystko przed nowym Zarządem. Życzymy nowemu Zarządowi wszystkiego najlepszego.

j.

Finały WOM – wyniki

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Warszawsko-Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych za kadencję 2017-2020

Zarząd WMZSG przypomina, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku za kadencję 2017-2020 odbędzie się w dniu 29 września br o godzinie 18.00 (pierwszy termin) i 18.15 (drugi termin) w hali „Arena” na Ursynowie przy ulicy Pileckiego 122. Pełny komplet materiałów sprawozdawczych kluby otrzymały odpowiednio wcześniej.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania przez dotychczasowego Prezesa.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3. Przyjęcie Porządku zebrania. 

4. Przyjęcie Regulaminu zebrania wraz z uchwałą o wyborze władz Związku.

5. Powołanie komisji:

 • Mandatowo-Skrutacyjnej
 • Wniosków i Uchwał

5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 w części finansowej i sportowej. 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wniosek dot. przyjęcia sprawozdania

7. Wystąpienie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia ważności zebrania.  

8. Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji 2017-2020 w części finansowej i sportowej.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wniosek dot. przyjęcia sprawozdania i udzielenia Zarządowi absolutorium.

10. Dyskusja 

11. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2020.

12. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za kadencję 2017-2020

13. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

14. Wystąpienie ustępującego Prezesa

15. Wybór nowego Prezesa Związku.

16. Wybory Zarządu.

17. Wybory Komisji Rewizyjnej.

18. Wystąpienie Komisji Wniosków i Uchwał. Przyjęcie uchwał przedstawionych przez Komisję.

19. Zakończenie obrad.

Prezes

Jan Wieteska

Wars i Sawa – galeria zdjęć

Wars i Sawa – wyniki

Wars i Sawa – galeria zdjęć cz. 1

„WARS & SAWA” na Wilanowie

Pałac Wilanowski w tle, a przed nim, jak na jego dziedzińcu, występy akrobatów. A wszystko to w hali Centrum Sportu na Wilanowie. Wielki baner z widokiem Pałacu, a przed nim akrobatyczna plansza. Oto sceneria zawodów o Puchar „Warsa i Sawy” w akrobatyce sportowej. 11 edycja tego turnieju odbyła się w dniach 10-12 września w królewskiej dzielnicy Wilanów.

Turniej był jedną z atrakcji „Dni Wilanowa”. Przed wilanowskim ratuszem miejsce zwane „plażą” zapełnione straganami, piaszczystym boiskiem na którym rozgrywano mecze piłki ręcznej czy siatkówki. Ale w hali przy szkole im. Stanisława Kostki Potockiego królowa akrobatyka! Trzy dni pięknych pokazów. Najmłodsi rywalizowali w kategorii 10-16 lat, starsi w kategoriach juniorskich i kategorii seniora.

Najpiękniej, najbardziej finezyjnie i emocjonująco było w rywalizacji par mieszanych. Vice mistrzowie świata, Daniel Blintsov i Pia Schutze pokazali w piątek układ-marzenie. Nadzwyczajne wyniesienia na jednej ręce, długo utrzymane podniesienia. Wszystko w nienagannej harmonii czyniło ten pokaz magicznym. Długie brawa i owacje były nagrodą za ten występ. Wydawało się, że nie znajdą naśladowców, tym czasem para z Azerbejdżanu, Aghasif Rahimov i Raziya Seyidli podjęła walkę. Statykę przegrali niewiele, a w sobotnich ćwiczeniach dynamicznych jeszcze mniej. O wszystkim decydował finałowy układ kombinowany w niedzielę. Ostatecznie wygrała para niemiecka, ale jedni i drudzy pokazali akrobatykę na światowym poziomie. Dla tej rywalizacji warto było przyjść do wilanowskiej hali.

W innych konkurencjach także było ciekawie. Azerbejdżan przywiózł bardzo mocna ekipę. Świetnie prezentowała się seniorska dwójka męska Abbaspv i Rafiyev. W ekipie niemieckiej poza vice mistrzami świata pięknie ćwiczyła dwójka męska w kategorii 13-19 lat, Albrecht Kretzschmar i Tobias Vitera, a także mieszana dwójka w najmłodszej kategorii 10-16, MInevsky i Drozd.

Ukraińcy jak zwykle znakomici, chociaż nie przyjechali najlepsi z nich, szykujący się w domu do Mistrzostw Europy. Z przyjemnością oglądaliśmy trójkę dziewczyn w kategorii 12-18 lat Polina Dorosh, Vladysłava Fomina i Daria Parkhomenko oraz dwójkę dziewczyn w kategorii senior, Belayeva i Tsiurupa. Polacy walczyli dzielnie. W dwójkach kobiet kat. 12-18 bardzo dobra para Nikola Kamińska z Mileną Lew z Rzeszowa, a w kat. 13-19 ładnie ćwiczyły Maja Kantor z Emilią Kantor z Katowic.

Jak zwykle świetnie zaprezentowały się dziewczyny z UKS Targówek w trójkach, Olga Budnicka, Zosia Kamińska i Oliwia Marek. W niższej kategorii mogliśmy obejrzeć dobre występy trójki z Sokolni Chorzów Grzyb, Kata, Śrutek. Klub z Ropczyc zaskoczył znakomitą formą trójki w kategorii 12-18 (Kamila Bizoń, Antonina Dłużen i Emilia Królikowska). Ich rywalizacja z Ukrainkami pozwala wiązać z tymi dziewczynami duże nadzieje na przyszłość. W dwójkach mieszanych w kategoriach juniorskich rywalizowały tylko polskie zespoły. Najlepsze okazały się pary: Lena Loch z Szymonem Ratajczakiem z Zielonej Góry i Maja Błocka z Michałem Szustakiem z UKS Targówek Warszawa.

Wśród gości turnieju byli zastępcy burmistrza Dzielnicy Wilanów Artur Buczyński i Bartosz Wiśniakowski, a także vice burmistrzowie z innych warszawskich dzielnic. Z Mokotowa Krzysztof Skolimowski, z Ursynowa Piotr Zalewski i Klaudiusz Ostrowski, z Ursusa Kazimierz Sternik. Obecny był także dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Janusz Samel i dyrektor Centrum Sportu na Wilanowie Agnieszka Borowa. Polski Związek Gimnastyczny reprezentowali Mariusz Wiliński pełniący obowiązki prezesa i Aneta Orłowska, sekretarz generalny Związku.

Pierwsze opinie zebrane na gorąco. Kluby niemieckie z Riesy i Hoyerswerdy zapewniły przyjazd na kolejne zawody „Warsa i Sawy”. Nina Blintsov była niemal zachwycona atmosferą i organizacją turnieju, goście z Azerbejdżanu, którzy przyjechali na nasz turniej po kilku latach nieobecności, zdecydowanie zapowiedzieli kolejny przyjazd, chwalili wygodę w hotelu i polską gościnność. Ekipa z Ukrainy jest naszym corocznym partnerem, więc przyjeżdżają do nas z ogromną ochotą. Tym razem nie było w ekipie naszego dobrego znajomego Jurija Goliaka, wybitnego trenera ukraińskich akrobatów, ale telefonicznie rozmawiał z nami niemal codziennie. Ekipa z francuskiego Lyonu obiecała przyjechać wraz z innymi klubami i być może z kadrą narodową Francji. Dwa teamy, które wypadły w ostatniej chwili z powodu kontuzji zawodników, Litwa i Hiszpania, w mailach zapowiadają udział w przyszłorocznym turnieju.

Nasi goście z polskich klubów gratulowali nam takiego turnieju. Chyba im się podobało! Wszystkim dziękujemy. Jaka więc przyszłość czeka „Warsa i Sawę”? Hala w Centrum Sportu na Wilanowie jest wręcz idealna do rozgrywania turnieju akrobatycznego. Bliskość widza i areny akrobatycznej, aranżacja hali, atmosfera stworzona przez gospodarzy i organizatorów sprzyja powodzeniu imprezy.

W innym miejscu zamieszczamy wyniki zawodów i galerię zdjęć.

Jan Wieteska.

11. edycja „Warsa i Sawy”

W dniach 10-12 września, w hali Wilanowskiego Centrum Sportu odbędzie się już jedenasta edycja międzynarodowego turnieju w akrobatyce sportowej. Trzy dni wielkich emocji sportowych. Puchar „Warsa i Sawy” ma już swoje tradycje i stanowi ważne wydarzenie na sportowej mapie Warszawy.

Tym razem obok najlepszych akrobatów polskich wystąpią akrobaci z Ukrainy, Azerbajdżanu, Francji i Niemiec. Około dwustu zawodniczek i zawodników będzie rywalizować w czterech kategoriach wiekowych. Od kategorii 10-16 lat, poprzez 11-18 i 12-19, aż do kategorii seniorskiej powyżej lat 14.

Każdego dnia zawody startują o godzinie 10.00 i potrwają do godziny 18.00. Niedzielne finały rozpoczniemy także o 10.00. Planowane zakończenie finałów to godzina 15.00. W trakcie imprezy będzie obowiązywał reżim sanitarny. Publiczność zajmie 50% miejsc. Obowiązywać będą maseczki zakrywające usta i nos.

Hala Centrum Sportowego „Wilanów” ul. Wiertnicza 26.

Zapraszamy.

Komitet Organizacyjny zawodów.

Gimnastyka artystyczna w Tokio. Czarowny finał „artystek”

Trzęsienie ziemi w Rosji! Szok i niedowierzanie! Załamanie systemu! Złoto w gimnastyce artystycznej w olimpijskim finale miało być formalnością dla którejś z sióstr bliźniaczek Diny i Ariny Averiny. Tymczasem po niesamowitym finale wygrywa Linoy Ashram z Izraela. Od prawie czterech lat wszystkie najważniejsze zawody wygrywały siostry Averiny.

Gimnastyka artystyczna to w Rosji niemal narodowy sport. Wielkie pieniądze i ogromne wsparcie władz. Od roku 2000, od Igrzysk w Sydney, zawsze złoty medal stawał się łupem Rosjanek. Borsukowa, Kabajewa, dwukrotnie Kanajewa, Mamun. Wszystkie one pod okiem carycy gimnastyki artystycznej Iriny Viner były bezkonkurencyjne. Jedynie ich koleżanki z ekipy mogły im zabrać złoto. W Tokio nie dość, że Dina przegrała z Ashram, to Arina została wyprzedzona przez Białorusinkę Alinę Harnasko. Zamiast złota i srebra Rosjanki przywożą z Igrzysk tylko medal srebrny. Kończy się 20-letni okres dominacji Rosji w tej dyscyplinie sportu.

Nie dość na tym, także w konkursie zespołów mamy kolejną sensację. Rosjanki przegrywają z Bułgarią. Zespół z Bułgarii uzyskał najwyższe noty za oba finałowe ćwiczenia, zarówno za ćwiczenie z piłkami, jak i za ćwiczenie z obręczami i maczugami. Rosjanki, pięciokrotne mistrzynie olimpijskie, tym razem musiały zadowolić się tylko srebrem. To kolejna gorzka pigułka dla rosyjskiej gimnastyki artystycznej. Na miejscu trzecim Włoszki.

Dużo dalibyśmy, aby w olimpijskim finale zobaczyć Polkę. Udało się to w 2012 roku w Londynie. Joanna Mitrosz była na 9 miejscu. Ale póki co, na tym koniec. Mistrzynie Polski w rywalizacji ze światową czołówką zajmują dalekie miejsca. Ale przypomnijmy, że nasz juniorski zespół w ostatnich Mistrzostwach Europy był 8 w układzie ze wstążkami, a na Mistrzostwach Świata w 2019 roku zajął 5 lokatę. Może więc w Paryżu, za 3 lata będziemy mogli obejrzeć Polki w olimpijskiej rywalizacji!

JW.

A tu możecie obejrzeć Bułgarki w finałowym wykonaniu układu z 5 piłkami:

Szczegółowe wyniki finału wieloboju:

OG2020-_GRY_C73A_GRYW1AA-FNL-

I klasyfikacja medalowa w sportach gimnastycznych:

klasyfikacja-medalowa

Gimnastyka w Tokio. Skoki na trampolinie. Po pierwsze odwaga.

Skoki na trampolinie to konkurencja niezwykle efektowna, ale jednocześnie trudna i często niebezpieczna. Mówi się, że także loteryjna. Jednak w olimpijskiej rywalizacji dominowali faworyci. Uznane i utytułowane gwiazdy światowej trampoliny. W finale kobiecym najlepsze okazują się Chinki. Xueying Zhu jest drugą Chinką, która zdobywa złoto dla Chin w olimpijskiej trampolinie. Srebro dla jej rodaczki Lingling Liu.

Kanadyjka Maclennan, która zdobywała złote medale na dwóch poprzednich Igrzyskach, tym razem dopiero czwarta, wyprzedzona jeszcze przez nie byle kogo, bo Brytyjkę Page. Page była w Rio na miejscu drugim, z Tokio zabiera do domu medal brązowy.

W finale mężczyzn dwaj znakomici mistrzowie olimpijscy z Londynu, Chińczyk Dong i z Rio, Białorusin Hancharou musieli ustąpić pola 20-latkowi z Białorusi, Iwanowi Litwinowiczowi. Skala trudności i czas lotu zdecydowały o jego zwycięstwie. Litwinowicz startował w finale jako ostatni. Przed nim fantastyczny pokaz zaprezentował Dong. Ale młodziak wytrzymał napięcie. Otrzymał notę o 0.480 pkt wyższą i nie mógł uwierzyć, że właśnie zdobył złoty medal. Jego starszy kolega Uladzislau Hancharou poza podium, wyprzedzony jeszcze przez skoczka z Nowej Zelandii Dylana Schmidta.

Indywidualne skoki na trampolinie są w programie olimpijskim od roku 2000. W sześciu olimpijskich konkursach wystąpił Chińczyk Dong i zdobył cztery medale. Prawdziwy heros trampoliny. Wciąż w programie olimpijskim nie ma drugiej konkurencji na trampolinie, czyli skoków synchronicznych. Warto się o takie uzupełnienie upominać, bo to także niesamowicie efektowna i elektryzująca konkurencja. Tym bardziej, że czasami właśnie w synchronach dają o sobie znać Polacy. Ostatni sukces naszych to złoto pary Jaworski- Zakrzewski na Igrzyskach Europejskich w Mińsku w roku 2019. Co potrzeba, żeby było lepiej?  

JW.
                   
A tu fenomenalny start Zhu Xueying’a, który przyniósł mu złoty medal olimpijski:

https://m.youtube.com/watch?v=V_LgnUK1x9o

Tokio – gimnastka sportowa cz. 4: FINAŁY

 1. Oglądamy finały na poszczególnych przyrządach w transmisji internetowej z angielskim komentarzem. „Amazing”, „marvelous”, „fantastic” – to najczęściej używane przez komentatora określenia w trakcie występów finalistów. Rzeczywiście, widowisko jest fantastyczne. Skala trudności wydaje się niemożliwa do wykonania… a jednak! Siedzimy wygodnie w fotelach, pijemy kawę… na zbliżeniach i zwolnieniach mamy wszystko jak na dłoni, ale wciąż brakuje nam widoku publiczności, aplauzu widowni, atmosfery współuczestniczenia widzów i zawodników… A oto kilka spostrzeżeń z finałowej walki o olimpijskie medale.
 2. Zwycięzcy gimnastycznych wielobojów tylko zdawkowo pokazali się w finałach na przyrządach. Sunisa Lee zdobywa brązowy medal na poręczach i jest piąta na równoważni. Daiki Hashimoto jest tylko w jednym finale, w swojej koronnej konkurencji – ćwiczeniach na drążku. Znów pokazuje bardzo trudny układ, wykonuje go bezbłędnie i zdobywa złoto pokonując mistrza świata z 2017 roku, Chorwata Tina Srbica.
 3. Fantastycznie spisują się gimnastycy z Chin. Na równoważni Chinki są bezkonkurencyjne, pierwsza Chenchen Guan, a druga 16-letnia Xiijing Tang. Wygrały z Simone Biles, która wróciła na ten finał z niebytu i bardzo się cieszyła z brązowego medalu. W finale kółek znowu dwa medale dla chińskich gimnastyków. Złoto dla Yang Liu, a srebro dla Hao You. Chińczycy pokonują wielkiego mistrza kółek, Greka Petrouniasa, który był pierwszy w tej konkurencji w Rio w 2016 roku.
  Dwukrotny mistrz świata na poręczach Jingyuan Zou pewnie wygrywa także w Tokio. Z dużą przewagą nad drugim Niemcem Dauserem osiąga najwyższą notę w finałach gimnastycznych: 16.233 pkt. I wreszcie do medalowego dorobku Chińczyków dołącza Ruoteng Xiao z brązowym medalem w ćwiczeniach wolnych! Imponujące sukcesy Chińczyków.
 4. Trzy kraje dołączają do grona państw, które mają mistrzów olimpijskich w gimnastyce. To Izrael, Brazylia i Belgia. Ukrainiec z pochodzenia reprezentujący Izrael, gdzie mieszka od 12-go roku życia, Artem Dolgopyat wygrywa ćwiczenia wolne, to jego koronna konkurencja. Artem toczy niezwykle zacięty pojedynek z Hiszpanem Zapatą. Obaj otrzymują tę samą notę. O złotym medalu decyduje większa trudność ćwiczenia.
  Brazylijka Rebeca Andrade, srebrna medalistka w wieloboju, jest najlepsza w skoku. Świetne dwie próby i wielka radość Brazylijki. Nina Derwael z Belgii pewnie wygrywa finał na poręczach. Jest zdecydowanie najlepsza i nie daje żadnych szans swoim rywalkom.
 5. Rosjanie Nikita Nagornyy i Angelina Melnikova zdobywają po trzy medale. Nikita jest trzeci w wieloboju i trzeci w ćwiczeniach na drążku. W drużynie zdobył wraz z kolegami złoto. Angelina po złotym medalu w drużynie i brązowym w wieloboju zdobywa brąz w ćwiczeniach wolnych. Dzieli ten medal z Japonką Murakami. Obie mają taką samą notę za wykonanie i tę samą trudność układu.
 6. W rytm utworu „Time to say goodbye” Włoszka Vanessa Ferrari zdobywa srebro w ćwiczeniach wolnych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie wiek Włoszki. Vanessa ma 30 lat i jest najstarszą gimnastyczką zawodów olimpijskich. Starszą od niej medalistką w gimnastyce była tylko Oksana Chusovitina z Uzbekistanu, która w wieku 33 lat zdobyła srebro w skoku na Igrzyskach w Pekinie w 2008 roku.
 7. Jedyny złoty medal dla Stanów Zjednoczonych zdobywa Jade Carey w ćwiczeniach wolnych. W ten sposób Amerykanki wygrywają tę konkurencję trzeci raz pod rząd. W roku 2012 złoto dla Aleksandry Raisman, a w 2016 dla Simone Biles.
 8. Brytyjczyk Max Whitlock powtarza swój sukces z Rio. Wygrywa rywalizację na koniu z łękami pokonując Chińczyka z Tajwanu Kai Lee. Whitlock to od lat wielka klasa na tym przyrządzie.
 9. I na koniec złoty medal dla Korei. Jeahwan Shin przywraca prym Koreańczyków w skoku. Rosjanin Denis Abliazin otrzymuje taką samą notę, ale jego skok ma minimalnie niższą trudność i Rosjanin otrzymuje medal srebrny.
 10. Wyniki finałów zamieszczamy na naszej stronie internetowej.
 11. Dziękujemy za ciekawe komentarze dot. gimnastyki. Państwa spostrzeżenia i uwagi są dla nas inspiracją do szerszej dyskusji o sportach gimnastycznych w Polsce.

Zapowiadamy cykl tekstów w takiej dyskusji we wrześniu.

JW.  
 
A tu obejrzycie fragmenty z finału na kółkach mężczyzn: https://m.youtube.com/watch?v=G6r0cR375G0&t=220s

i finału ćwiczeń wolnych kobiet: https://m.youtube.com/watch?v=Fyae1lFycu0

Gimnastyka w Tokio. Cz. 3: NOWE GWIAZDY W WIELOBOJACH

1. Japońscy gimnastycy wygrywali olimpijski wielobój już 6-ciokrotnie. Niezapomniany Kohei Uchimura, uznawany przez wielu za gimnastyka wszechczasów, zdobywał złoto w Londynie 2012 i Rio 2016. W Tokio Japonię reprezentują nowe wschodzące gwiazdy. Daiki Hashimoto 10 dni przed swoimi 20-tymi urodzinami odnosi swój największy sukces. Zostaje mistrzem olimpijskim w wieloboju gimnastycznym. Kiedy Uchimura zdobywał złoto w Rio, Daiki miał 14 lat i zachwycał się klasą mistrza. Nie pomyślał, że za 5 lat to on będzie najlepszym w olimpijskiej rywalizacji.

2. Hashimoto toczy niezwykle zaciętą walkę z mistrzami świata: Xiao Ruoteng z roku 2017 i Nikitą Nagornyym z roku 2019. O jego zwycięstwie decyduje ostatnie, znakomite ćwiczenie na drążku. Bezbłędnie wykonuje ogromnie trudny układ i wyprzedza Chińczyka o 0,4 pkt. Rosjanin Nagornyyi jest najlepszy na kółkach i poręczach, ale przegrywa srebro o „mgnienie oka”, 0,034 pkt za Chińczykiem! Oto obraz dzisiejszej gimnastyki sportowej. 

3. Za medalową trójką, na kolejnych miejscach ich koledzy: Chińczyk Sun Wei, Japończyk Takeru Kitazano i Artur Dalaloyan z Rosji. W pierwszej szóstce tylko gimnastycy z Japonii, Chin i Rosji. 

4. Złoto w wieloboju gimnastycznym kobiet było „zarezerwowane” dla Simone Biles. Amerykańska gwiazda porównywana z legendarną Nadią Comaneci, po perypetiach z psychiką nie stanęła do rywalizacji. „Umarł król, niech żyje król”. Sunisa Lee, nowa gwiazda amerykańskiej ekipy godne zastępuje swoją koleżankę. Zadziwiająca jest historia Sunisy, jej droga do Tokio. W 2020 łamie kostkę, jej dwie bliskie osoby umierają na Covid, wcześniej ojciec ma wypadek samochodowy i jest sparaliżowany! Sunisa myśli o wycofaniu się ze sportu. Jednak pozostaje. Przyjeżdża do Tokio i wieloboju gimnastycznym, mając 18 lat zdobywa złoty medal.

5. Sunisa Lee jest szóstą amerykańską, złotą medalistką w wieloboju. Po Mary Lou Retton (1984), Carly Patterson (2004), Nastii Liukin (2008), Gabrielle Douglas (2012) i Simone Biles(2016).

6. Srebrny medal dla rewelacyjnej Brazylijki Rebeci Andrade, a brązowy dla rutynowanej, utytułowanej Rosjanki Angeliny Melnikovej. Andrade 5 lat temu w Rio, w swojej ojczyźnie była 11. Ale w Tokio ćwiczy wspaniale, po dwóch konkurencjach: skoku i poręczach jest na prowadzeniu, jednak słabsze ćwiczenia wolne spychają ją na drugie miejsce. Odwrotnie Melnikova, która dzięki świetnym ćwiczeniom wolnym wychodzi na trzecie miejsce. Różnice pomiędzy medalistkami minimalne. Kolejno: 57.433; 57.298; 57.199!!!

7. A jak było w finałach na przyrządach? O tym w następnych odcinkach.

JW.

Linki do startów złotych medalistów wieloboju:

Daiki Hashimoto na kółkach: https://m.youtube.com/watch?v=U3sssFCYpII

Sunisa Lee w ćwiczeniach wolnych: https://m.youtube.com/watch?v=hEwej5GoHnw

GIMNASTYKA W TOKIO 2 – SENSACJA

1. Simone Biles – gwiazda światowej gimnastyki. W Rio zdobyła 4 złote medale i 1 brązowy. Maleńka, o wzroście 142 cm i wadze 47 kg, swoimi osiągnięciami przebiła sławę niezapomnianej Nadii Comaneci! Przyjechała do Tokio po kolejne złote medale. I nagle, w trakcie rywalizacji drużynowej, po pierwszej konkurencji, skoku, faworytka zawodów wycofuje się z walki o medale. Powód? Problemy z psychiką. Simone nie wytrzymuje napięcia związanego z rolą faworytki, zawodzą nerwy, wyobrażenia przerastają możliwości? Tak czy inaczej Biles opuszcza swoje koleżanki z zespołu. Sensacja!!!

2. Zespół amerykański bez Biles nie daje rady Rosjankom startującym jako Rosyjski Komitet Olimpijski. Rosjanki: Melnikova, Akhaimova, Listunova i Urazova wygrywają złoto z przewagą ponad 3-ch punktów. Amerykanki gubią punkty szczególnie w ćwiczeniach wolnych. Na planszy okazują się najsłabszą ekipą finału. Bez Biles zdobywają „tylko”srebro.

3. Zaskoczeniem jest brązowy medal dla Wielkiej Brytanii. Jak podają wiarygodne źródła, to jest pierwszy medal w gimnastyce dla Wielkiej Brytanii od roku 1928!!! No, ale Jennifer Gadirova i Jessica Gadirova zrobiły swoje!

4. Brytyjki na plus, za to Chinki na minus. Siódme miejsce dla Chińskich gimnastyczek to porażka. Tylko w ćwiczeniach na równoważni pokazały wielki kunszt, w pozostałych ćwiczeniach zajmowały dalekie miejsca. Przegrały więc nie tylko z Rosją, USA i Wielką Brytanią, ale także z Włochami, Japonią i Francją.

5. Sensacja! Drużyna Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego wygrywa z Japończykami na ich ojczystej ziemi! W rywalizacji drużyn męskich Rosjanie idą w ślady swoich koleżanek i wygrywają złoto. Ale o medalach decydują ułamki punktów! Rosja uzyskuje 262.500 pkt. Japonia 262.397 pkt, a trzecie Chiny 261.894 pkt. Rosyjska ekipa okazuje się być najlepsza w ćwiczeniach na kółkach i w skoku. Japończycy minimalnie przodują w ćwiczeniach wolnych i na drążku, a Chińczycy najlepiej punktują na poręczach i koniu z łękami. W drużynie ROC Abliazin, Nagornyyi i Belyavskiy – 5 lat temu w Rio zdobywali drużynowe srebro, nowy w zespole jest Dalaloyan. Skład zespołu Japonii całkowicie nowy.

Walka o medale trwa do ostatniego ćwiczenia. Czterech zawodników w każdej ekipie, każdy z nich wykonuje 6 ćwiczeń, do wyniku ekipy liczą się trzy najlepsze na każdym przyrządzie. A rezultat? Trzy ekipy mieszczą się w niecałym punkcie! Rosja złote medale zdobyła poprzednio tylko raz, w Atlancie, w roku 1996. Japonia zdobywa 14 medal w ostatnich 16 Igrzyskach! Bez medalu Japońscy gimnastycy byli tylko w 1996 i 2000 roku. Chiny zdobywają piąty z rzędu medal drużynowy, powtarzają brąz, choć ciągle pamiętają o trzech złotach w latach 2000-2012.

Na kolejnych miejscach Wielka Brytania, USA, Szwajcaria, Ukraina i Niemcy.

JW.

GIMNASTYCZNE TOKIO

Gimnastyka sportowa na każdych Igrzyskach tworzy wielkie widowisko. To jedna z tych dyscyplin, które wywołują wielkie emocje i doprowadzają do niezwykłych przeżyć wśród kibiców. Nic dziwnego, jest co oglądać podczas rywalizacji na poszczególnych przyrządach. Igrzyska w Tokio są jednak inne. Puste trybuny budzą niepokój. Widowisko jest pozbawione jednego z najbardziej potrzebnych, dla jego tworzenia, elementu. Publiczność jest nieodzowna. W Tokio, w tle pokazów gimnastycznych, widać puste, kilkunastotysięczne trybuny… Niezwykle Igrzyska, smutne Igrzyska, oby nigdy więcej nie powtórzyły się w takiej formule!

Telewizja traktuje gimnastykę trochę po macoszemu. Bo chociaż sport jest piękny, to nie ma wśród startujących polskich gimnastyków! A Gabriela Janik-Sasnal? 28-letnia, niezwykle sympatyczna Polka pojechała na Igrzyska jako jedyna reprezentantka Polski w sportach gimnastycznych. Jej najlepszą konkurencją jest skok. Kiedyś skok przez konia, teraz skok przez stół, czy po prostu Skok. Optymiści wróżyli jej wejście do finału tej konkurencji. Skończyła na 17 miejscu. Na poręczach była 48. W ćwiczeniach wolnych Gabrysia zajęła 73 miejsce, a na równoważni 54. W wieloboju Gabrysia Janik uklasowała się na 54 miejscu.Zadziwiająca była opinia komentatorki w polskiej telewizji, która sugerowała, że Janik i Marta Pihan-Kulesza, 34-letnia gimnastyczka, która pozostała w kraju, mogą jeszcze powalczyć w następnych latach. 

Dopowiedzmy więc, że wielobój kobiet wygrywa w Tokio 18-letnia Amerykanka Sunisa Lee. A generalnie gimnastyka uważana jest za sport wczesnego wieku, czego dowodzą kolejne Igrzyska Olimpijskie z pamiętnym występem niesamowitej 14-latki z Rumunii Nadii Comaneci, dawno, dawno temu. 5 lat temu, w Rio de Janeiro także mieliśmy jedną reprezentantkę polskiej gimnastyki na Igrzyskach, Katarzynę Jurkowską–Kowalską. Startowała bez sukcesów.

O stanie polskiej gimnastyki napiszemy nieco później, we wrześniu, kiedy ochłoniemy już po olimpijskich emocjach. A dziś kilka refleksji z walki o olimpijskie medale w gimnastyce sportowej. Ale to już w następnych odcinkach.

JW.

I Miejsce województwa Mazowieckiego na OOM w Gimnastyce Artystycznej

W dniach 24-27 czerwca w Łodzi odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Gimnastyce Artystycznej. Województwo Mazowieckie reprezentowało 15 zawodniczek z 4 warszawskich klubów. Reprezentacja Mazowsza zdobyła łącznie 12 medali: 4 złote, 5 srebrnych i 3 brązowe. 

Klasa II

Wielobój:

1 m Olivia Maslov – UKS Irina 

2 m Ksenia Zhyzhych UKS PM Syrena 

5 m Maija Zdanowicz – KSGA Legion 

9 m Maria Aszklar – UKS Irina 

16 m Pola Gałązka – UKS PM Syrena 

18 m Mariia Shybanova – KSGA Legion 

19 m Vlada Bodnar – UKS PM Syrena 

20 m Pola Tygielska – KSGA Legion 

24 m Aleksandra Łucjanek – RG Legia 

Finał układu z obręczą:

1 m Ksenia Zhyzhych – UKS PM Syrena 

2 m Aleksandra Łucjanek – RG Legia 

6 m Maija Zdanowicz – KSGA Legion 

7 m Pola Gałązka – UKS PM Syrena 

Finał układu z piłką:

1 m Olivia Maslov – UKS Irina 

3 m Maria Aszklar – UKS Irina 

8 m Mariia Shybanova – KSGA Legion

Finał układu z maczugami:

1 m Olivia Maslov – UKS Irina 

5 m Maija Zdanowicz – KSGA Legion 

Finał układu ze wstążką:

2 m Ksenia Zhyzhych – UKS PM Syrena 

6 m Pola Gałązka – UKS PM Syrena 

Klasa III

Wielobój:

2 m Lea Turowska – KSGA Legion 

5 m Barbara Zbroch – KSGA Legion

11 m Darya Demchenko – KSGA Legion 

18 m Agata Korczak – KSGA Legion 

25 m Sofia Baranowa – RG Legia 

26 m Lena Buczyńska – UKS PM Syrena 

Finał układu tanecznego:

3 m Lea Turowska – KSGA Legion 

Finał układu z obręczą:

2 m Lea Turowska – KSGA Legion 

Finał układu z piłką:

3 m Barbara Zbroch – KSGA Legion 

4 m Darya Demchenko – KSGA Legion 

6 m Agata Korczak – KSGA Legion 

Ogromne gratulacje dla wszystkich zawodniczek i trenerek!

pdfjoiner

Mistrzostwa Polski w Zielonej Górze – zdjęcia

ZIELONA GÓRA GOŚCIŁA AKROBATÓW

Zielona Góra, jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce, stolica polskiego wina, z przepięknym rynkiem przetykanym kolorowymi uliczkami, na których co chwilę można natknąć się na urocze, niewielkie bachusiki, z których każdy ma ponoć swoje imię. W dniach 28-30 maja pogoda nie sprzyjała spacerom po mieście, ale nic to, bowiem właśnie w ten weekend odbywały się w Zielonej Górze Mistrzostwa Polski w akrobatyce sportowej. Niestety wciąż bez udziału publiczności. Ale od czego spryt rodziców.

Spiker przypominał o zakazie wstępu na zawody, a w zamian organizatorzy przygotowali dla zainteresowanych, a w praktyce dla rodziców, płatną internetową transmisję obrazu z zawodów, na żywo. Seniorzy i juniorzy walczyli o tytuły mistrzowskie, a młodsi zawodnicy rywalizowali o podium w kategorii wiekowej 11-16 lat. A oto kilka zdań komentarza:

1. W konkurencji dwójek kobiet dominowała para z UKS Targówek. Kamila Bryśkiewicz i Izabela Krasuska wygrały z ogromną przewagą. Ich końcowa nota 86.140 przewyższała kolejną o 13 pkt. To różnica klasy. Najwyższe noty za wykonanie i artyzm, najwyższa trudność układów. Dziewczyny jadą na Mistrzostwa Świata do Genewy z dużymi nadziejami na dobry wynik. Srebro i brąz dla par z klubów rzeszowskich. Rywalizowało 15 dwójek.

2. W trójkach kobiet walka była bardziej wyrównana. O zwycięstwo walczyły dwie rzeszowskie trójki z dwóch klubów. Górą były dziewczyny ze „Stali”, Iza Jachimek, Martyna Szewczyk i Agnieszka Wnuk. Srebro dla zespołu z KAS Rzeszów, a na miejscu trzecim zespół z Sokoła Kraków. Olga Budnicka, Zofia Kamińska i Oliwia Marek z UKS Targówek zajęły piąte miejsce. Pokazały się z bardzo dobrej strony. Do medalu zabrakło im 1.77 pkt.

3. Jak zwykle bardzo ciekawie było w rywalizacji par mieszanych. Czołowe pary prezentowały ładne ćwiczenia. Było urokliwie. Nina Gomułka i Kuba Kanownik z UKS Targówek, odważnym układem i dobrym wykonaniem, a także świetną prezencją wywalczyli srebrny medal. Na miejscu pierwszym para z KAS Rzeszów, Nikola Kamińska i Michał Wróbel. Pewne wykonanie i elegancja dały im złoty medal. Na miejscu trzecim doświadczona dwójka, Julia Kraj i Eyal Palgy z Chorzowa. Druga para z Targówka Marysia Kamińska i Maciek Kolak zajęła piąte miejsce. Przegrali tylko z parami starszymi od siebie. Przyszłość przed nimi. Dodajmy, że na siódmym miejscu także bardzo młoda dwójka, też UKS Targówek, Maja Błocka (2009) i Michał Szustak (2004). Z dużym potencjałem na przyszłość.

4. Konkurencja dwójek mężczyzn, zwykle liczbowo słabiej obsadzona, tym razem wyraźnie liczniejsza. Rywalizowało 8 par. Wygrała dwójka reprezentująca gospodarza zawodów, klub AS z Zielonej Góry – Szymon Krzysztofik z Igorem Rutem. Srebro dla zawodników z Aurum, Złotoryja Kacpra Sprawki i Michała Ziemaka. A na miejscu trzecim Krzysztof Białowąs i Tomasz Piotrowski z DKS Targówek. Zasłużony klub z Targówka wraca na medalowe miejsca. Na miejscu piątym dwójka z Akro-bada z Ursusa, Piotr Sasimowski i Mikołaj Wołoszyn. Miejsca od 6-8 dla pozostałych par z Warszawy.

5. W czwórkach mężczyzn tradycyjnie, od wielu lat, posucha. Jedyny zespół w Polsce to czwórka z Polonii Świdnica. Gdzie te czasy, gdy o medale walczyły zespoły z Ursusa ze Złotoryją, Świdnicą, Rzeszowem…

6. W klasyfikacji klubowej najlepszy jest.. UKS Targówek! Pierwszy raz w historii! Brawa dla zawodników i trenerki Katarzyny Zabierowskiej. Pozostałe kluby warszawskie: 8 miejsce DKS Targówek i 9 miejsce Akro-bad, który w roku ubiegłym był na miejscu trzecim. Po raz pierwszy Akro-bad wraca do domu bez medalu.

7. W grupie wiekowej 11-16 lat nie odnotowaliśmy sukcesów. Medale trafiły do innych klubów z Polski.

8. Zawody o Mistrzostwo Polski stały pod znakiem ostrego krojenia kosztów. Zapewne było to wynikiem wciąż trwającej pandemii. Gospodarze nie kryli, że skromna oprawa zawodów wynikała z niskiego budżetu. Być może dlatego obok głównego turnieju odbywał się turniej o Puchar Prezydenta Zielonej Góry

w akrobatyce i skokach na trampolinie. Choć może warto było zasugerować Prezydentowi przyjęcie patronatu nad Mistrzostwami Polski. Z pewnością Prezydenta tak pięknego miasta, byłoby stać na ufundowanie kilku pucharów. Generalnie było przyjaźnie, miło i jak w rodzinie. Środowisko akrobatyki ma swoje dobre zwyczaje.

9. A hotel w Kalsku, w którym była zakwaterowana ekipa z UKS i DKS Targówek oraz MOS Pruszków, po prostu rewelacyjny.

10. Zdjęcia z zawodów wkrótce!

11. Wyniki pod tym linkiem: https://online.itdsport.pl/#/strony/strona-glowna

JW